Fra 1. januar 2023 til 1. januar 2027 forventes det samlede antal af børn under syv år og ældre på 80+ at stige med ca. 93.000 personer fra 748.000 til 841.000.

Der har været store udsving i demografien før. Både i 1960’erne og i 1980’erne var der store, relativt pludselige stigninger i antallet af små børn og ældre. Men ikke på niveau med de næste fire år.

Det viser en ny analyse, Fagbevægelsens Hovedorganisation har lavet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsdata og fremskrivninger.

De store efterkrigsgenerationer er blevet gamle

Vi skal helt tilbage til 2. verdenskrig for at finde en større stigning i antallet af børn og ældre. Dengang var det især børnetallet, der eksploderede, og det hænger tæt sammen med vores nuværende udfordring med ældre medborgere – for det er babyboom-generationerne, der nu er i gang med at runde de 80.

Den demografiske bombe rammer os i en tid, hvor vi i forvejen har store udfordringer med at rekruttere til en række fag.

Hvordan ser udviklingen ud i din kommune?

Det er sund fornuft, at den offentlige velfærd ikke udhules, når der bliver flere børn eller der kommer flere ældre

Se udviklingen af børn og ældre i din kommune

FH opfordrer til at indkalde alle parter, inklusive fagbevægelsen, til drøftelser.

Partier må bekende kulør

FH har i længere tid gjort opmærksom på de store udfordringer, der er med at sikre fremtidens velfærd. Så sent som i denne måned opfordrede FH direkte regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger om rekruttering til uddannelserne.

Ikke mindst, fordi de konservative har præsenteret en plan, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil betyde, der bliver 39.000 FÆRRE offentligt ansatte i 2030.

FH opfordrer desuden alle politiske partier til at melde klart ud, hvordan de vil løse udfordringerne med rekruttering.

Velfærdssamfund risikerer at kollapse

Baggrund: Stort pres på velfærden

Her er et notat med FH’s beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik:

“Største demografiske pres på velfærden siden 2. verdenskrig” (PDF)

Det bør være en af de absolut højeste prioriteter for en kommende regering, for hvis vi ikke løser det her, vil vores velfærdssamfund kollapse. Derfor har vælgerne krav på at kende partiernes plan, inden de skal stemme.

Den gode nyhed er, at regeringen har afsat penge til at dække det demografiske træk næste år.

Den dårlige nyhed er, at en mere langsigtet velfærdslov, der ville garantere, at pengene følger de ældre og børnene, ikke blev til noget, da regeringen måtte konstatere, at der ikke var flertal for den.

Vores velfærd afhænger af dygtige medarbejdere

Handlingsplan for øget rekruttering til professionsuddannelserne til velfærdsområdet