Det var ikke berettiget, da et forsikringsselskab bortviste en medarbejder – en forsikringsrådgiver, der havde slået op på LinkedIn, at han søgte nyt job.

Det fastslår en faglig voldgiftskendelse fra januar i år i en sag, som Finansforbundet førte for et medlem.

Dårlig på opførsel og grov illoyalitet

Arbejdsgiveren fandt, at medarbejderens opslag var udtryk for dårlig opførsel og grov illoyalitet. Argumentet var bl.a. opslaget ville blive set af kunder og kolleger og dermed skabe uro og dårlig stemning.

Dommeren mente, at virksomheden reelt ikke kunne udnytte medarbejderens arbejdskraft efter opslaget.

At være forsikringsrådgiver er i stort omfang bundet op på personlige kundeforhold, og denne her medarbejder havde mange kunder, som han var forbundet med på LinkedIn.

OK at fyre – ikke at bortvise

På den baggrund ville arbejdsgiveren have været berettiget at opsige medarbejderen på de sædvanlige vilkår med varsler, mente dommeren.

Men en bortvisning var at gå for langt, vurderede dommeren. Opslaget på LinkedIn udgjorde en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det ikke kunne begrunde en bortvisning.