Det burde været tydeligt for enhver, at velfærdsmedarbejderne i den offentlige sektor løber stærkt . De sørger for medicin til de syge, passer godt på vores børn og gør rent, så smitten holdes nede. Tempoet er højt.

Forude venter endnu flere kunder i butikken. I 2025 skal 14.000 flere børn og 67.000 flere ældre over 70 år, passes, have omsorg og behandles.

Jo flere borgere, der har brug for børnehaver, sygehuse og ældrepleje, jo flere hænder er der brug for – og jo flere penge koster det. Det burde være åbenlyst for enhver, men alligevel kommer det bag på visse politikere!

Samtidig skal vi have gjort op med det paradoks, at 30.000 offentligt ansatte ufrivilligt arbejder på deltid. Hallo, vi mangler hænder, og så kan folk ikke få lov at arbejde fuld tid!? Kom nu kommuner!

Lizette Risgaard

Pengene skal følge med

Derfor er det helt afgørende, at vi får vedtaget en velfærdslov. Den skal sikre, at når antallet af mennesker, der kræver omsorg og pasning, stiger, så følger pengene automatisk med. Det kan ikke være rigtigt, at vi hvert år skal diskutere, om vi skal bruge flere penge på at have det samme velfærdsniveau.

Vores offentligt ansatte velfærdsmedarbejdere er forudsætningen for, at resten af samfundet fungerer. Er der ingen til at passe vores børn, syge og ældre, kan vi andre ikke passe vores job. 

Fordi hverdagen er så presset på mange offentlige arbejdspladser, vælger mange at gå på deltid – det bliver vi nødt til at lave om på. Vores frontlinje-medarbejdere skal have tid til kerneopgaven. 

Fakta

14.000

flere børn skal passes i 2025

60.000

flere ældre over 70 år skal plejes i 2025

30.000

ansatte i sundhedssektoren arbejder pt. ufrivilligt på deltid

86%

af danskerne vi ikke være med til at velfærden udhules

Ufrivillig deltid er absurd

Samtidig skal vi have gjort op med det  paradoks, at 30.000 offentligt ansatte ufrivilligt arbejder på deltid. Hallo, vi mangler hænder, og så kan folk ikke få lov at arbejde fuld tid!? Kom nu kommuner!

Drop vanetænkningen og opret fuldtidsstillinger i stedet for deltidsstillinger til de mange, der står er parat til at arbejde mere. Og det skal naturligvis være på ordentlige vilkår.

Danskerne bakker op om, at vores velfærd ikke skal udhules.

En ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at hele 86 procent af danskerne er enige i, at når antallet af børn og ældre stiger, så skal antallet af hænder til omsorg og pasning følge med. Kun to procent er uenige.

Ønsket er lige udbredt blandt offentligt og privat ansatte.

Så, kære politikere – opfyld velfærdsløfterne fra valgkampen i 2020. Gør jeres pligt, og vedtag nogle rammer, der holder hånden under vores vigtige offentlige sektor og alle dens dygtige medarbejdere

Lizette Risgaard

Hinandens forudsætninger

Så, kære politikere – opfyld velfærdsløfterne fra valgkampen i 2020. Gør jeres pligt, og vedtag nogle rammer, der holder hånden under vores vigtige offentlige sektor og alle dens dygtige medarbejdere. Det er helt utvetydigt til gavn for os alle. For uden vores stærke offentlige sektor, ville vi ikke år efter år være blandt de lande i verden, der er bedst at drive virksomhed i. Den offentlige og den private sektor er hinanden forudsætninger.