Den økonomiske aktivitet i samfundet afspejler sig nu også som forventet i et højere antal af forgæves rekrutteringer i STARs rekrutteringssurvey.

”Der er mange virksomheder, der efterspørger den samme type arbejdskraft efter genåbningen.

Det giver naturligvis nogle midlertidige udfordringer, der må forventes at udjævne sig på lidt længere sigt. Men samlet set er der et billede af, at fire ud af fem stillingsopslag indenfor det seneste halve år er blevet besat”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Der må jeg bare sige – hvordan skal de få erfaring, hvis arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem. Og hvis det er umuligt for dem at ansætte en ikke så erfaren kandidat, på grund af jobbets karakter, så kig på nogle af vores dygtige, erfarne seniorer i ledighedskøen.

Lizette Risgaard

FH peger på, at Finansministeriet vurderer, at den aktuelle mangel på arbejdskraft i høj grad er et midlertidigt fænomen. Nationalbanken fremhæver også, at aktuelle rekrutteringsudfordringer afspejler de mange genansættelser i kølvandet på genåbningen.

FH kan konstatere, at der er brancheforskelle og regionale forskelle, hvor særligt hotel- og restaurationsbranchen i rekrutteringssurveyen netop nu viser tegn på rekrutteringsudfordringer.

Undersøgelsen viser også, at omkring halvdelen af virksomhederne, der ikke får den arbejdskraft, de søger, alligevel får besat stillingen, af en person med en anden profil.

Kig på vores dygtige og erfarne seniorer

”Ligesom for ledige – som skal stå til rådighed og tage de jobs der er – så kan arbejdsgiverne ikke altid få deres drømmekandidat.

Arbejdsgiverne giver udtryk for at deres kandidater mangler erhvervserfaring eller kompetencer. Der må jeg bare sige – hvordan skal de få erfaring, hvis arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem.

Og hvis det er umuligt for dem at ansætte en ikke så erfaren kandidat, på grund af jobbets karakter, så kig på nogle af vores dygtige, erfarne seniorer i ledighedskøen.

Og hvis de mangler kompetencer, så lad os da investere i uddannelse og opkvalificering til de ledige. Der er masser af løsninger og de ligger lige for”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Regeringen har indkaldt til trepartsforhandlinger, der skal afhjælpe eventuelle udfordringer med mangel på arbejdskraft.

”Vi sidder netop nu og drøfter, om vi sammen kan komme på nogle gode løsninger, så vi kan sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel. Det håber jeg kan være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, der er her og nu,” siger Lizette Risgaard, formand for FH.