Flere end 200.000 arbejdere i Myanmars tekstilindustri har mistet arbejdet siden militæret kuppede sig til magten d. 1. februar.

Nogle fordi flere internationale brands, der får produceret varer i Myanmar, har sat deres produktion på pause på grund af den usikre situation. Andre fordi de har tilsluttet sig den civile ulydighedskampagne, hvor arbejdere fra både den offentlige og private sektor har nedlagt arbejdet i protest mod militærets magtovertagelse. 

Uanset om arbejdsgiverne fyrer af den ene eller den anden årsag, er det ikke okay, lyder det fra formanden for Myanmars industriarbejderforbund.

”Under normale omstændigheder har arbejdsgiverne ret til at afskedige medarbejdere, der bliver væk fra arbejdet tre dage i træk uden at give besked. Men det her er ikke normale omstændigheder.

Efter militærkuppet kan vi som fagbevægelse ikke gøre vores arbejde, så vi har brug for de internationale brands til at sikre arbejdernes rettigheder

Khaing Zar

For det første har arbejderne ret til demonstrere, og for det andet er internettet og telefonnettet lukket, så hvordan skal arbejderne give besked? Det er ikke fair, at arbejdsgiverne udnytter situationen på den her måde,” siger hun.

Internationale brands skal leve op til deres ansvar

Myanmars militær udstedte efter kuppet arrestordre på 20 fagforeningsledere, de fleste af dem fra industriarbejderforbundet. Nogle er nu arresteret, mindst en er dræbt og resten lever i skjul.

Der er også eksempler på arbejdsgivere, der er blevet truet til at fyre arbejdere, der er medlemmer af en fagforening. Hele bevægelsen er derfor under pres, forklarer Khaing Zar. 

Derfor opfordrer hun internationale brands til sikre, at arbejdernes rettigheder bliver overholdt på de fabrikker, de samarbejder med. 

”Efter militærkuppet kan vi som fagbevægelse ikke gøre vores arbejde, så vi har brug for de internationale brands til at sikre arbejdernes rettigheder.”

”De skal sikre sig, at uanset om arbejderne nedlægger arbejdet for at demonstrere mod militærkuppet, eller fabrikken mangler ordrer som følge af situationen – måske fordi internationale brands har suspenderet deres produktion – så bliver de ikke fyret,” siger hun.

Industriarbejderforbundet har derfor udsendt en opfordring til internationale brands om at bede deres leverandører i Myanmar give ansatte, der ikke kan komme på arbejde, ubetalt orlov, så de ikke bliver presset tilbage på arbejde af frygt for at miste det.

Hvis leverandørerne er nødt til at fyre – fx på grund af færre ordrer – skal de internationale brands sikre sig, at arbejderne får en godtgørelse. 

Dette lykkedes faktisk i en sag, hvor en tekstilfabrik havde fyret 70 arbejdere for at deltage i protesterne. Her fik Khaing Zar og industriarbejderforbundet den internationale kæde LIDL, der havde fabrikken på sin leverandørliste, til at presse arbejdsgiveren til at give at give de fyrede arbejdere kompensation.

Det er frygteligt, det vi er vidner til, hvor uskyldige myrdes og forfølges. Presset på militærregeringen skal intensiveres og de udenlandske virksomheder, der får produceret, eksempelvis tøj i landet, skal sikre, at arbejdstagerrettigheder respekteres og at ansatte hverken fyres eller forfølges.

Bente Sorgenfrey, formand for Fagbevægelsens Ulandssekretariat

Pres på rettigheder i stedet for penge

Myanmars industriarbejderforbund beder de internationale brands gøre det klart overfor deres leverandører i Myanmar, at de ikke vil blive straffet økonomisk, hvis de ikke kan levere til tiden.

En økonomisk straf vil nemlig gå ud over arbejderne. Ved i stedet at presse leverandørerne til at respektere arbejdernes rettigheder, vil arbejderne fortsat kunne demonstrere og militæret vil samtidig miste penge, fordi fabrikken står stille, lyder opfordringen derfor fra Khaing Zar.

Det er anden gang, Myanmars industriarbejderforbund direkte opfordrer de internationale brands til at beskytte arbejderne i Myanmar. Tilbage i marts sendte de en appel direkte til medlemmerne af ACT, heriblandt danske Bestseller, hvori der bl.a. stod: 

“Lægger man økonomisk pres på leverandørerne, vil man presse dem til at presse arbejderne til ikke at demonstrere. På den måde kommer de internationale brands til at stå på militærets side.”

Bente Sorgenfrey, der er formand for Fagbevægelsens Ulandssekretariat, som har projekter i Myanmar, ser med stor alvor på situationen i landet. 

”Det er frygteligt, det vi er vidner til, hvor uskyldige myrdes og forfølges. Presset på militærregeringen skal intensiveres og de udenlandske virksomheder, der får produceret, eksempelvis tøj i landet, skal sikre, at arbejdstagerrettigheder respekteres og at ansatte hverken fyres eller forfølges.”, siger Bente Sorgenfrey.