Den 20. februar blev Filippinerne det første asiatiske land, som ratificerede ILO-konvention 190.

Konventionen omhandler vold, krænkelser og chikane på arbejdspladsen og ses af fagbevægelsen som et vigtigt redskab til at komme kønsbaseret vold til livs – et fænomen, som især rammer kvinder.

LÆS OGSÅ: Tre år efter kuppet i Myanmar – Fagbevægelsen samler kræfter!

For at fejre ratificeringen – men i lige så høj grad at gøre opmærksom på, hvor meget arbejde, der udestår for at komme kønsbaseret vold til livs – har fagbevægelsen i Filippinerne startet en hel måneds kampagne i den såkaldte internationale kvindemåned.

Flere steder i verden er marts sat af til at fejre ligestilling og kvinders bidrag til verdenshistorien – måneden, hvor også Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts ligger.

I Filippinerne gennemfører fagbevægelsen, ledet af hovedorganisationen FFW, som samarbejder med Ulandssekretariatet, en række aktiviteter i løbet af måneden.

Huller i viden om chikane

I princippet er ratifikationen af en ILO-konvention billedligt talt en underskrift på en hensigtserklæring, hvilket vil sige, at landet forpligter sig til at kæmpe mod kønsbaseret vold, blandt andet ved at vedtage lovgivning og indføre standarder og procedurer.

Men det er indlysende, at der mangler en masse konkret arbejde, dels lovgivningsmæssigt, dels i forhold til at få udbredt love og værktøjer, før kvinder kan begynde at opleve øget sikkerhed.

”Det handler ikke kun om beskyttelse [af arbejdstagerne], men også forebyggelse. Der findes love – for eksempel en safe spaces lov – men der er huller i arbejdstagernes viden om, hvad der er, og ikke er, acceptabel adfærd,” siger Arlene Golloso, som er hovedbestyrelsesmedlem i FFW.

En safe spaces lov skal beskytte mod chikane og krænkelser i det offentlige rum – nogenlunde hvad der svarer til danske blufærdighedsbestemmelser.

Modstand og frygt for at sige noget på arbejdspladsen bliver ved med at være et problem, fordi der er for meget på spil eller utilstrækkelige procedurer og værktøjer

Khalid Hassan

Utilstrækkelige værktøjer mod sager

Arlene Golloso siger, at der også er masser af arbejdspladser, som ikke har de lovpligtige udvalg, der skal tackle sager om chikane og krænkelser. Og selvom udvalget findes, er der ikke garanti for, at der overhovedet findes en medarbejderrepræsentant i udvalget.

Og direktøren for ILO i Manila, Khalid Hassan fortæller, at langt de fleste sager om kønsbaseret vold på arbejdspladsen forbliver uanmeldte.

”Modstand og frygt for at sige noget på arbejdspladsen bliver ved med at være et problem, fordi der er for meget på spil eller utilstrækkelige procedurer og værktøjer,” siger han.

Det handler ikke kun om beskyttelse [af arbejdstagerne], men også forebyggelse. Der findes love – for eksempel en safe spaces lov – men der er huller i arbejdstagernes viden om, hvad der er, og ikke er, acceptabel adfærd!

Arlene Golloso, hovedbestyrelsesmedlem i FFW.

FFW og andre kvindenetværk startede kvindemåneden den 1. ved blandt andet at laveen danseprotest for kvinders forhold og ligestilling.

Blandt de temaer, som FFW vil bringe på banen i løbet af marts er som sagt implementeringen af konvention 190, kønsulighed i basal indkomst (af nogle kaldet leveløn) og andre ligestillingsspørgsmål.

Filippinernes regering begynder den officielle indfasning af konvention 190 i februar 2025 – præcis et år efter ratifikationen.

Fakta

Fakta

I 2019 vedtog ILO konvention 190 om at afskaffe vold og chikane i arbejdslivet. Konventionen understreger medlemslandenes ansvar for at fremme et sikkert arbejdsmiljø med nultolerance over for vold og chikane. Det skal blandt andet ske ved at sikre rettigheder og beskyttelse af arbejdstagere. ILO’s konventioner er bindende for de lande, der ratificerer dem.