Hver eneste, der bliver mobbet, er én for mange. Også på landets arbejdspladser. Men det sker desværre hver dag: Ca. otte procent af lønmodtagerne bliver ifølge en ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet mobbet på jobbet. Så en del arbejdspladser har fortsat en vigtig fælles opgave med at ændre kulturen.

For mobning, chikane og trusler er uacceptabelt og hører ikke hjemme på en arbejdsplads. Slet ikke internt mellem kolleger og ledere. Så enkelt kan det siges.

Krifas bestyrelsesformand, Søren Fibiger Olsen, zoomer ind på en meget lille del af mobningen på arbejdspladserne; nemlig den del som skyldes valg af fagforening. Det drejer sig om under 0,3 procent af lønmodtagerne, så problemet er heldigvis ikke stort på det danske arbejdsmarked.

Foreningsfrihed – og ytringsfrihed

Men problemet er der. Og det bør det ikke være. For selvfølgelig skal ingen mobbes, trues eller chikaneres på jobbet!

Heller ikke på grund af den fagforening, man måtte vælge at være medlem af eller måske vælge at stå uden for. Vi har i Danmark regler om foreningsfrihed, og de skal helt indlysende respekteres.

Der skal være plads til at kunne argumentere for, at man skal organisere sig i de fagforeninger, der sørger for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men selvfølgelig må det aldrig føre til mobning og chikane

Morten Skov Christiansen

Vi har også ytringsfrihed. Den handler om retten til at ytre sig frit – også selv om der er uenighed i farvandet. Og det vil der altid være på en arbejdsplads, hvor nogen vælger at stå uden for de fagforeninger, der har forhandlet overenskomsterne for medarbejderne.

Free-rider på andres sammenhold

Selvfølgelig påvirker det forholdet mellem kolleger, hvis nogen gerne vil have de rettigheder og den løn, der er forhandlet hjem – uden at betale for det.

Derfor overrasker det os ikke, at de nye tal viser, at der i et vist omfang forekommer skænderier og konflikter om fagforeningsforhold. Stemningen i skurvognen eller vuggestuen kan nok blive en anelse anspændt, når nogen vil free-ride på de andres sammenhold.

Der skal på arbejdspladserne være plads og rum til at kunne argumentere for, at man skal organisere sig i de fagforeninger, der sørger for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men selvfølgelig må det aldrig føre til mobning og chikane.

Velkommen i fagbevægelsen

Fibiger-Olsen påstår, at hundredevis har meldt sig ud af Krifa, fordi de blev presset til det.

Det kunne også tænkes, at en del af dem har meldt sig ud, fordi de er blevet opmærksomme på, at Krifa ikke kan hjælpe dem i deres arbejdsliv.

Det er nemlig ikke Krifa, der forhandler løn- og arbejdsvilkår på medlemmernes vegne. Det er ikke Krifa, der tager arbejdssager op i Arbejdsretten på vegne af medlemmerne. Det er ikke Krifa, der har tillidsrepræsentanter, der kan tale den enkelte medarbejders over for chefen.

Så jeg kan godt forstå, at mange vælger at melde sig ud. De er velkomne i fagbevægelsen, der kæmper for deres medlemmer.