Arbejdsdage hvor der vaskes hænder mange gange, eller hvor der er hyppig kontakt med kemikalier og allergener, er skrappe sager for huden. Det kommer næppe som en overraskelse for dem, som hver dag oplever det på egen hud.

Årligt anmeldes omkring 2.500 hudsygdomme som en erhvervssygdom, og næsten 2 ud af 3 af disse sygdomme bliver anerkendt som en arbejdsbetinget hudlidelse. Det gør hudlidelser til den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark.

Blandt tilfældene er det særligt den unge aldersgruppe, der skiller sig ud i statistikken.

"Det er alarmerende at de unge skiller sig så markant ud i statistikken for arbejdsbetingede hudlidelser. Nu må arbejdsgiverne leve op til sit ansvar om at forebygge hudlidelser blandt sine medarbejdere. Der er ingen undskyldning for ikke at handle. Vi har i årevis vidst hvad der skal til for at få gjort noget ved problemerne med vand og kemikalier. Nu skal denne viden omsættes til konkret forebyggende handling"

Morten skov christiansen, næstformand i FH

Set i forhold til arbejdsstyrkens størrelse får dobbelt så mange af de 18-29-årige nemlig anerkendt en hudlidelse som arbejdsskade sammenlignet med de ældre aldersgrupper, fortæller Professor og daglig leder af Videncenter for Allergi, Jeanne Duus Johansen:

”Eksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede hudlidelse og ses – i modsætning til andre arbejdsbetingede sygdomme – hyppigt hos unge. I en del erhverv kan det arbejdsbetingede eksem opstå allerede i elev- eller læretiden.”

Flere unge får hudlidelser i brancher med vådt arbejde og skadelig kemi

Mange unge under 30 år har vådt arbejde eller hudkontakt med kemikalier i deres daglige arbejde i højere grad end de ældre aldersgrupper.

Det fremgår af rapporten Unges arbejdsmiljø og helbred fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), hvor godt hver tredje erhvervsaktive unge i undersøgelsen angiver, at de har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Fælles for de medarbejdere, der er hårdt ramt af hudproblemer, er, at det daglige arbejde kendetegnes ved meget vådt arbejde eller gentagende udsættelse for kemi eller allergener i løbet af arbejdsdagen – i nogle tilfælde begge dele. Arbejdssituationer der i høj grad øger risikoen for hudlidelser.

 • Problemet er særligt stort i frisørbranchen, hvor hver 2. i faget oplever hudproblemer inden for de sidste 12 måneder. For en stor andel skyldes det de mange hårvaske og hårfarvninger, som hænderne i faget udsættes for i løbet af arbejdsdagen.
 • Blandt de hospitalsansatte døjer hver 3. unge medarbejder med hudproblemer på hænderne. I den branche er det særligt de gentagne vask af hænderne, som fører til hudproblemer.
 • Ansatte på plejehjem o. lign. vasker hænder mange gange i løbet af en dag. Den løbende berøring med vand slider på huden, og det afspejles også i tallene. 40 procent af unge social- og sundhedsmedarbejdere har nemlig haft hudproblemer på hænderne de seneste 12 måneder.
 • Mekanikerne står i løbet af en arbejdsdag ofte med olie på hænderne, og det kan være skadeligt for huden. I branchen døjer hver 3. mekaniker med hudproblemer på hænderne.
 • Blandt de restaurantansatte har 40 procent af de unge medarbejdere oplevet hudproblemer indenfor de sidste 12 måneder. Opgaver som opvask og aftørring af borde medfører hyppig berøring med vand og sæbe, hvilket slider væsentligt på huden.
 • Pædagoger er en af de jobgrupper, der vasker hænder rigtig mange gange i løbet af en dag. Hele 45 procent af unge pædagoger har døjet med hudproblemer indenfor de sidste 12 måneder.
 • Rengøringsbranchen, hvor der er meget arbejde med vand, sæbe og stærke kemikalier, er en af de brancher, hvor problemet med hudproblemer er stort. Hver 4. der arbejder med rengøring har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Om de høje tal for udbredelse af hudlidelser siger Morten Skov Christiansen, Næstformand i FH;

“Det er alarmerende at de unge skiller sig så markant ud i statistikken for arbejdsbetingede hudlidelser. Nu må arbejdsgiverne leve op til sit ansvar om at forebygge hudlidelser blandt sine medarbejdere.

Der er ingen undskyldning for ikke at handle. Vi har i årevis vidst hvad der skal til for at få gjort noget ved problemerne med vand og kemikalier. Nu skal denne viden omsættes til konkret forebyggende handling.”


Hudlidelser har store konsekvenser

Der er i langt de fleste tilfælde af arbejdsbetingede hudlidelser tale om håndeksem. Håndeksem kan have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet.


5 anbefalinger til at forebygge erhvervsbetinget hudsygdom

 1. Undgå skadelig kemi og våde hænder
 2. Organiser arbejdet, så medarbejderne skifter mellem opgaver
 3. Sæt håndsprit frem som alternativ til håndvask
 4. Instruer medarbejderne i at bruge handsker
 5. Stil håndcreme til rådighed

Gå på www.amr.dk/beskythuden og læs mere om de 5 anbefalinger. Her finder du også en print-selv plakat, som er lavet til forskellige brancher. Plakaten kan hænges op ved arbejdsstationer, på lageret eller ved kaffemaskinen på arbejdspladsen til påmindelse om, hvordan man bedst muligt beskytter sin hud mod håndeksem og andre hudlidelser. Den skal nemlig holde hele arbejdslivet.

I hverdagen kan det være årsag til flovhed, hvis man f.eks. skal give hånd, og at hænderne i andre situationer skjules. Derudover kan håndeksem ifølge Jeanne Duus Johansen også have ganske alvorlige konsekvenser for resten af arbejdslivet:  

”Arbejdsbetinget eksem kan betyde, at man ikke kan gennemføre elev- eller læretiden og må opgive, selvom det måske er ens drømmeuddannelse.

Det kan betyde langvarig sygdom og behandling og nedsat erhvervsevne. Det betyder også sygefravær og nedsat livskvalitet.

Nye undersøgelser tyder på, at de, der får anerkendt et arbejdsbetinget eksem, tjener mindre per år, end i årene før de blev syge,” siger Jeanne Duus Johansen.

Det giver med andre ord rigtig god mening at sætte forebyggende ind for at mindske risikoen eller helt undgå arbejdsbetingede hudlidelser. Ikke kun for medarbejderens skyld, men også for arbejdsgiverens:

”Det er vigtigt at sørge for den næste generation på arbejdsmarkedet, for der er brug for alle hænder. Sygdom medfører udgifter for den enkelte, men også for arbejdsgiver – så det er bedre at bruge ressourcerne til at forebygge”, siger Jeanne Duus Johansen.

Forebyggelse af hudlidelser

På arbejdspladsen har arbejdsgiveren et ansvar for at instruere og oplære sine medarbejdere, så de kan beskytte deres hud mest effektivt. Som arbejdsgiver skal man derfor også sørge for, at medarbejderne rent faktisk ved, hvordan de beskytter deres hud – og sikre at medarbejderne også gør det, når de arbejder.

Arbejdsgiveren kan blandt andet gøre dette ved hjælp af disse anbefalinger til, hvordan de beskytter medarbejdernes hud i løbet af deres arbejdsdag.

Fakta om hudproblemer i brancherne, der er hårdt ramt

Tallene fra artiklen er fra Arbejdstilsynets analyse Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2018. Svarpersonerne er blevet spurgt ind til, om de indenfor de sidste 12 måneder har haft hudproblemer på hænderne (kløe, røde knopper, røde plamager, tør og revnet hud og/eller små vandblærer).

Kilder:
Arbejdsmiljø og helbred: Arbejdstilsynet, 2018

Unges arbejdsmiljø og helbred. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

https://www.amr.dk/beskythuden