De medarbejdere, som ’plukker’ varerne ned fra hylderne skal have det samme i løn som deres kolleger, fx dem der læsser og losser lastbiler – nemlig efter lageroverenskomsten. Det fastslår en faglig voldgiftssag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har ført for 3F.

Sagen kort

Sagen handler om at tolke Lager- og terminaloverenskomsten indgået mellem Arbejdsgiverforeningen for Tranport og Logistik (ATL) og 3F-transportgruppen. Der har været uklarhed om, hvorvidt såkaldt plukkearbejde på et lager, har krav på lagertillæg.

I den konkrete sag lagde forbundet i 2019 sag an mod en lagervirksomhed, der udfører spedition og vejtransport over hele Europa. Sidste år havde virksomheden omkring 50 medarbejdere ansat til at ’plukke’ varer til web-ordrer. Plukkerne henter bl.a. varer i varemodtagelsen på en palleløfter og lægge dem ind på hylder eller på paller, der bliver afhentet af truckførere. I perioder med mindre travlhed kan de blive bedt om at vaske reoler af, feje gulve eller udarbejde lagerstatus.

Uklar overenskomst

Men i modsætningen til sædvanlig praksis, hvor plukkerne aflønnes efter lageroverenskomsten, valgte virksomheden at aflønne plukkerne med ren grundløn, det svarer til 15,50 kr mindre end den overenskomstmæssige løn for lagerarbejde.

Virksomheden argumenterede med, at plukkerne ikke udførte tilstrækkeligt kvalificeret arbejde til at blive aflønnet efter lageroverenskomsten. Fx bestod plukkernes arbejde hverken af truckkørsel eller tungt arbejde, fordi en stor del af produktionen i virksomheden er automatiseret.

Otte ud af ti lagerarbejdere frygter for helbredet

Internethandelen er eksploderet de senere år og lagerarbejderne løber hurtigere end nogensinde før.

En ny undersøgelse fra 3F, viser at 81 % er bekymrede for at blive fysisk nedslidt og 65 % oplever højt arbejdspres og højt tempo som et problem i deres hverdag.

Plukkearbejde er forefaldende arbejde, der ikke er omfattet af lageroverenskomsten. Kun medarbejdere, der udfører mere specielle funktioner på et lager som fx at læsse og losse lastbiler eller at køre truck har ret til lagertillæg – mente altså virksomheden.

Plukkearbejde ER omfattet

Men den tolkning af overenskomsten holdt ikke i retten: Der står nemlig intet om plukkearbejde i overenskomsten. Opmanden i den faglige voldgiftssag fastslog, at begrebet ’plukkearbejde’ skal forstås som indsamling af varer på et lager til videreforsendelse. Derfor må det isoleret set anses for at være omfattet af lageroverenskomsten.

Opmanden fastslog også, at lageroverenskomsten skal bruges på lagre, hvis medarbejdernes hovedopgave er at holde orden og bistå med varierende og forefaldende opgaver som ikke direkte indgår i selve håndteringen af de varer, som lageret modtager, opbevarer og afsender. Og det har ikke nogen betydning, om de ansatte er faglærte eller ufaglærte.

Afgørelsen faldt i januar i år.