Diversitet, lighed og retfærdighed for alle europæiske borgere uanset deres seksualitet er kernen i Europa-Kommissionens nye europæiske LGBTIQ-strategi. 

Strategien er det første europæiske initiativ, der adresserer den ulighed og de udfordringer europæiske, LGBTIQ-borgerer står over for. 

På trods af fremgang på området de seneste år udsættes 43 pct. af europæiske LGBTIQ-borgerer stadig for diskrimination.

Med LGBTIQ-strategien går EU forrest i kampen for diversitet, lighed og solidaritet.

BENTE SORGENFREY, NÆSTFORMAND FH

”Det handler om mennesker. Alle skal kunne føle sig frie til at være den de er uden at frygte forfølgelse”, udtaler Bente Sorgenfrey, næstformand FH  

For at bekæmpe yderligere diskrimination vil Kommissionen bl.a. udvide listen af EU-forbrydelser til også at omfatte hadforbrydelser og homofobiske hadefulde udtalelser.

Kommissionen vil anerkende forældremyndigheden

Derudover lover Kommissionen at præsentere et lovgivningsinitiativ, der skal anerkende forældremyndigheden på tværs af EU-landende. 

Strategiens fire overordnede mål

43% af europæiske LGBTIQ-borgere udsættes for diskrimination.

EU-strategiens overordnede mål er at

  • håndtere diskrimination,
  • garantere sikkerhed,
  • skabe et inklusivt samfund samt at
  • fremme LGBTIQ-lighed i resten af verden. 

Med LGBTIQ-strategien går EU forrest i kampen for diversitet, lighed og solidaritet. Det er tre værdier, der skal udgøre kernen af samfundet og dets fundamentale rettigheder”, siger Bente Sorgenfrey, næstformand FH.

Kommissionen opfordrer medlemslandende til at følge trop og udbygge deres egen lovgivning på området. 

Strategien indeholder fire overordnede mål, der tilsammen sigter mod at håndtere den diskrimination LGBTIQ-personer udsættes for. Det drejer sig om at håndtere diskrimination, garantere sikkerhed, skabe et inklusivt samfund samt at fremme LGBTIQ-lighed i resten af verden. 

LÆS OGSÅ: Union of Equality: The Commission presents its first-ever strategy on LGBTIQ equality in the EU

Læs mere på fho.dk/internationalt