De økonomiske vismænd offentliggør i dag deres efterårsrapport med en vurdering af dansk økonomi. Vismændenes prognose er et optimistisk bud på udviklingen i dansk økonomi, når man ser på BNP-niveauet, der allerede i løbet af 2021 forventes at være tilbage på før-krise-niveau.

”Jeg er enig med vismændene i, at dansk økonomi indtil videre under coronakrisen har klaret sig bedre end mange andre lande. Men der er meget stor usikkerhed om den økonomiske udvikling både ude og hjemme. Det understreger vismændene også selv”, siger Lizette Risgaard.

FH mener, at der fortsat er behov for yderligere finanspolitiske lempelser. Vismændenes prognose understreger den enorme usikkerhed, der er om udviklingen i international og dansk økonomi i øjeblikket. Den enorme usikkerhed giver tilbageholdne husholdninger og virksomheder.

Vi skal gøre, hvad vi kan for at reducere den usikkerhed så meget, det er muligt

LIZETTE RISGAARD

”Vi skal gøre, hvad vi kan for at reducere den usikkerhed så meget, det er muligt. Jeg er enig med vismændene i, at udbetaling af de resterende feriepenge er et fornuftigt tiltag i den forbindelse.”, siger Lizette Risgaard og fortsætter:

”Jeg noterer mig, at vismændene mener, at der er plads til yderligere lempelser inden for de finanspolitiske rammer.”

Klimaafgifter skal balancere vigtige hensyn

Ifølge vismændene er det vigtigt så hurtigt som muligt at fastlægge en troværdig plan for indfasning af en ensartet CO2-afgift på tværs af alle sektorer som led i en grøn skattereform. Afgiften skal stige tilstrækkeligt frem mod 2030 hhv. 2050, så klimamålene opnås.

FH anerkender, at der kan være gode teoretiske argumenter for en generel klimaafgift. På nuværende tidspunkt er det imidlertid urealistisk at implementere en generel klimaafgift, uden at den rammer socialt skævt og risikerer at udflytte arbejdspladser.

”Derfor foreslår vi i FH’s helhedsplan for en retfærdig grøn omstilling, at der nedsættes en ekspert-kommission, der kan gøre os klogere på, hvordan man helt konkret designer afgifter, der gavner omstillingen.

En kommission, der skal arbejde ud fra helt klare og faste principper om, at de kommende klimaafgifter hverken må øge uligheden eller skubbe vores produktion, job og udledninger til andre lande”, siger Lizette Risgaard.

FH foreslår, at ekspertkommissionen skal være færdig med sit arbejde om to år, og at afgifterne skal være indført i 2025 i det omfang, de tager de nødvendige hensyn til arbejdspladser og fordeling.

Budgetloven skal til serviceeftersyn

Vismændene understreger endnu engang behovet for at justere budgetloven. En holdning som FH deler:

”Jeg er enig i, at budgetloven trænger til en række justeringer. Det er grundlæggende fornuftigt med klare finanspolitiske rammer, men det skal ikke blive en spændetrøje, der blokerer for fornuftige beslutninger,” siger Lizette Risgaard.

Vi skal i højere grad have mulighed for at skrue på finanspolitikken, når vi har brug for det. Og vi skal i højere grad arbejde med flerårige budgetter i kommuner og regioner

LIZETTE RISGAARD

Hun peger på to konkrete ting, der bør tages med i den forestående revision:

”Fleksibiliteten skal øges. Vi skal i højere grad have mulighed for at skrue på finanspolitikken, når vi har brug for det. Og vi skal i højere grad arbejde med flerårige budgetter i kommuner og regioner,” siger Lizette Risgaard.

Vi skal udnytte coronaen til at skabe et stærkere og grønnere Danmark

FH er helt enig med vismændene i, at finanspolitikken skal bruges til at modvirke konjunkturudsving, så befolkningen rammes mindst muligt under både lavkonjunkturer som nu og under galoperende højkonjunkturer.

Men jeg vil gerne gå skridtet videre end vismændene. Jeg mener, at vi skal bruge de finanspolitiske redskaber til både at stabilisere økonomien i ulvetider som nu og forbedre de nuværende strukturer.

LIZETTE RISGAARD

Set ud fra et lønmodtagersynspunkt er det naturligvis grundlæggende fornuftigt at arbejde for en stabil økonomisk udvikling.

”Men jeg vil gerne gå skridtet videre end vismændene. Jeg mener, at vi skal bruge de finanspolitiske redskaber til både at stabilisere økonomien i ulvetider som nu og forbedre de nuværende strukturer.

Vi skal netop udnytte genopretningen efter coronakrisen til at skabe et stærkere og grønnere Danmark”, siger Lizette Risgaard.

LÆS OGSÅ:

Dansk økonomi, efterår 2020 (dors.dk)
Diskussionsoplæg: Dansk Økonomi, efterår 2020 (dors.dk)