Vi står midt i en svær tid, når regeringen i morgen præsenterer sit forslag til statens budget for næste år, nemlig finansloven for 2021.

Coronakrisen har trukket hårdt på vores fælles budgetkonto. Men heldigvis har de hjælpepakker, som vi fik forhandlet igennem givet mange lønmodtagere, en vis tryghed i en ellers usikker tid.

Desværre er vi stadig ikke på sikker afstand af virussen. Og der er brug for, at vi tager flere midler i brug for at få økonomien og arbejdsmarkedet på rette spor igen.

Coronakrise eller ej, så arbejder fagbevægelsen fortsat for, at vi har et samfund i balance med bæredygtig vækst og velfærd.

Lizette Risgaard

For fagbevægelsens handler det dog ikke kun om at komme tilbage, hvor vi var. Danmark skal ud af krisen i en stærkere og ikke mindst grønnere form.

Samfund i balance

For coronakrise eller ej, så arbejder fagbevægelsen fortsat for, at vi har et samfund i balance med bæredygtig vækst og velfærd.

Det gør vi, når det drejer sig om en klimaomstilling, der skal ske på en socialt retfærdig måde. Det gør vi, når det drejer sig om bedre og lige forhold for lønmodtagere og de svagere grupper i samfundet. Og det gør vi, når det drejer det sig også om at mindske den ulighed, der de senere år har sneget sig ind i vores samfund.

Vi står med rigtig gode muligheder for, at Danmark kan komme stærkere gennem krisen. De muligheders skal vi udnytte. Vi skal tage de vigtige skridt i den rigtige retning – også under årets finanslovsforhandlinger.

Hjælp til de ledige

Et vigtigt skridt er at give en hjælpende hånd til de titusindvis af danskere, som uforskyldt har mistet deres arbejde på grund af coronakrisen.

Et vigtigt skridt er at give en hjælpende hånd til de titusindvis af danskere, som uforskyldt har mistet deres arbejde på grund af coronakrisen.

Lizette Risgaard

Vi ved, at en stor del af de afskedigede er ufaglærte eller har forældede uddannelser. Så vi skal have forbedret mulighederne for opkvalificering, for efter- og videreuddannelse.

Uddannelse giver ikke bare den enkelte en større frihed i livet og større tryghed i jobbet. Det får også Danmark til at stå stærkt som en nation med lønmodtagere i verdensklasse.

Tryghed i dagpengesystemet

Et andet fokus bør være vores fælles arbejdsløshedsforsikring: Dagpengene.

Gennem de seneste mange år er dagpengene blevet forringet. Satsen følger ganske enkelt ikke med lønudviklingen. Så hvor dagpengene i 1994 udgjorde ca. 57 pct. af ens tidligere løn, så er den i dag faldet til ca. 48 pct.

Den udvikling passer på ingen måde sammen med politikernes gentagne skamros af det fleksible arbejdsmarked som én af årsagerne til den gode og sunde danske økonomi. Derfor må udhulingen stoppe nu, inden vi sætter alt det, vi har opnået over styr. Trygheden i dagpengesystemet skal bestå.

Bedre forhold i arbejdslivet

Det er dog ikke kun de ledige, der skal have fokus. Det er også nødvendigt at se på, hvordan vi får skabt bedre og mere lige forhold for dem, der er i arbejde.

Vi skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der ikke slider unødigt på krop og sind, så flest muligt kan holde til deres job hele arbejdslivet.

Lizette Risgaard

Vi skal sikre arbejde til fair løn- og arbejdsvilkår. Vi skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der ikke slider unødigt på krop og sind, så flest muligt kan holde til deres job hele arbejdslivet.

Sidst men ikke mindst skal vi investere i vores fælles velfærd.

Velfærd under pres

Den offentlige sektors betydning har i den grad vist sig under coronakrisen. Velfærden har dog været under pres i mange år. Besparelser og nedskæringer har stået på menuen i en tid, hvor servicebehovet er vokset i takt med, at vi bliver flere børn og ældre.

Derfor er der brug for, at vi nu udbygger og udvikler de rammer, der udgør vores velfærdssamfund, så vi sikrer en høj kvalitet og er klar til at håndtere fremtidens udfordringer.

Opskriften er klar. Og følger vi den, kan vi ikke bare få Danmark hurtigt tilbage på sporet igen. Vi kan komme endnu stærkere ud på den anden side.

Indlæg bragt i Avisen Danmark 30.08.20