Heri indgår bl.a. stigninger i mindste- og normallønssatser, i akkordbetaling og i genetillæg, samt en stigning i bidraget til fritvalg på 1 pct.-point. Derudover er statistikken i høj grad påvirket af Coronakrisen og nedlukningen af Danmark.

I 2. kvartal 2020 steg lønnen på DA-området med 1,8 pct., hvilket var 0,7 pct. under kvartalet før. En del af den aftagende lønstigningstakt skyldes et fald i bidraget fra genetillæg på 0,2 pct. point. Udviklingen i lønnen eksklusive genebetalinger var således på 2,0 pct. i 2. kvartal 2020.

Læs FH-analysen: Opbremsning i lønudviklingen på DA-området i 2. kvartal 2020

I fremstilling aftog lønstigningstakten fra 2,4 pct. i 1. kvartal 2020 til 1,6 pct. i 2. kvartal 2020. Det er det største fald i stigningstakten blandt de tre hovedbrancher. En stor del af overenskomsterne inden for fremstilling er mindstebetalingsoverenskomster, hvor de lokale lønforhandlinger giver et afgørende bidrag til lønudviklingen. DA anfører, at en del af de lokale lønforhandlinger er udskudt som følge af Coronakrisen.

Inden for bygge- og anlægsbranchen aftog lønstigningstakten fra 2,7 pct. i 1. kvartal 2020 til 2,1 pct. i 2. kvartal 2020, mens den aftog fra 2,4 pct. til 1,8 pct. i de serviceprægede erhverv.

Inflationen var 0,1 pct. i 2. kvartal 2020. Dermed var reallønsfremgangen på DA-området 1,7 pct. Det er på linje med udviklingen siden 2018.