AE analysen er baseret på data fra Danmarks Statistik, der dækker perioden fra første kvartal 2008 til andet kvartal 2023 – data der taler et tydeligt sprog:

Den betydelige nedgang i antallet af offentligt ansatte i forhold til brugerne inden for de tre store velfærdsområder: sundhed, undervisning og social beskyttelse (plejehjem, hjemmehjælp, daginstitutioner og jobcentre) er dramatisk.

Selvom antallet af fuldtidsbeskæftigede inden for sundhedssektoren er steget med cirka 25.000 siden 2008, viser analysen, at der er sket en nedgang i antallet af ansatte pr. bruger. på familie- og børneområdet.

Især især inden for daginstitutioner, er der sket en mærkbar nedgang på omkring 10.000 ansatte.

Det er ikke overraskende, hvis danskerne føler, at serviceniveauet i velfærden er faldet. Det er heller ikke overraskende, hvis de ansatte på plejehjemmene, sygehusene og i skolerne føler, at de skal løbe hurtigere!

Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Cheføkonomen for AE, Sofie Holme Andersen, påpeger i en pressemeddelelse af AE, at selvom den offentlige beskæftigelse er steget over tid, har den ikke formået at følge med stigningen i den private sektor.

Det laveste niveau nogensinde

Dette afspejles i analysens konklusion om, at den offentlige sektors andel af den samlede beskæftigelse er faldet og ligger på 27,2 procent i andet kvartal 2023 – det laveste niveau nogensinde.

Analysens hovedkonklusioner

  • Antallet af fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte pr. bruger med behov for pleje eller omsorg er faldet. Der er mellem 5 og 12 procent færre ansatte per bruger end i 2008.
  • I absolutte tal er den offentlige beskæftigelse steget siden 2008. Stigningen er primært sket i sundhedsvæsenet og på posten ”generelle offentlige tjenester”. Samtidig er beskæftigelsen faldet med knap 10.000 fuldtidsbeskæftigede inden for familie- og børneområdet.
  • Inden for ”generelle offentlige tjenester” er beskæftigelsen primært steget inden for grundforskning samt skatte- og finansvæsenet.

Kilde: AE

Desuden fremhæver Andersen, at selvom der generelt tales om en stigning i beskæftigelsen i den offentlige sektor, er denne stigning primært inden for “generelle offentlige tjenester,” som hovedsageligt omfatter offentlig administration.

En dybere opdeling af denne kategori viser dog, at den markante stigning primært er inden for grundforskning, hvor cirka to ud af tre nye ansættelser siden 2008 er sket.

En trussel mod velfærden

Cheføkonomen kommenterer også på påstande fra Cepos og erhvervsorganisationer om, at den offentlige administration “eksploderer.” Hun påpeger, at analysen viser, at den største del af stigningen i den statslige administration skyldes en væsentlig tilvækst af personer med en ph.d. fra universiteterne.

I sidste ende understreger analysen, ifølge Andersen, en udfordring i forhold til at opretholde serviceniveauet i velfærden, da der er færre ansatte pr. velfærdsbruger i dag sammenlignet med for 15 år siden. Dette kan bidrage til den oplevelse, mange danskere har af et faldende serviceniveau inden for den offentlige sektor.