Fredag den 19. juni 2020 lød startskuddet til nogle af de sværeste, men også de vigtigste EU-budgetforhandlinger i mands minde.

Det drejer sig om finansieringen af genopretningen af de europæiske arbejdsmarkeder og velfærdssamfund efter COVID-19. Og det drejer sig om, hvordan hele Europa får gang i væksten og beskæftigelsen igen. 

Jeg er rigtig glad for, at stats- og regeringscheferne ser investeringer i grøn og digital omstilling som en vej ud af krisen for Europa

Bente Sorgenfrey

Tre uger efter, at Kommissionen præsenterede deres forslag til det syvårige EU-budget 2021-2027, og en ny super genopretningsplan og fond på 750 mia. euro, satte de 27 stats- og regeringschefer sig bag Skype-kameraet igen.

Denne gang for at lytte til hinandens krav, bekymringer og røde linjer med henblik på at finde en fælles platform for de videre forhandlinger om EU’s budget og genopretningen efter COVID-19.

Efter fredagens møde er der en fælles forståelse blandt stats- og regeringscheferne om, at genopretningen bliver nødt til at være ambitiøs, og at den skal bygge på samspillet mellem solidaritet, investeringer og reformer.

Stats-og regeringscheferne er desuden enige om, at genopretningsmidlerne skal målrettes omstillingen til en mere digital, grøn og klimaneutral verden. Men der er knaster forude.

De store udestående spørgsmål drejer sig blandt andet om selve størrelsen på budgettet, hvordan midlerne fordeles, i hvilken form – som tilskud eller lån – og igen på hvilke betingelser. Også den danske rabatordning (som i årene 2014-2020 har været på en årlig bruttoreduktion på BNI på 130 mio. euro) er til debat.

Næstformand i FH, Bente Sorgenfrey udtaler:

– Jeg er rigtig glad for, at stats- og regeringscheferne ser investeringer i grøn og digital omstilling som en vej ud af krisen for Europa. I fagbevægelsen er vi enige i dette fokus, men mener også, at vi kun opnår gode resultater i en sådan transformation gennem efteruddannelse og omskoling af lønmodtagerne. Kun på den måde får vi ordentlig gang i hjulene igen og fremtidssikrer vores virksomheder og samfund.

Rigtig mange lønmodtagere står, som følge af COVID-19, lige nu uden job eller med usikre fremtidsudsigter, desuden hænger samfundsøkonomien mange steder i laser – derfor bliver Europa nødt til at stå sammen, og alle må bøje sig mod hinanden for at nå en solidarisk og god aftale

Bente Sorgenfrey

På baggrund af fredagens møde er forventningen, at chefen for Det Europæisk Råd, Charles Michel, vil udarbejde konkrete forhandlingsoplæg for genopretningsfonden og det flerårige EU-budget over de kommende uger.

Når stats- og regeringscheferne mødes igen midt i juli kan egentlige forhandlinger gå i gang. En aftale skulle gerne være på plads før august, for at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter kan nå at godkende aftalen før årsskiftet.

– Rigtig mange lønmodtagere står, som følge af COVID-19, lige nu uden job eller med usikre fremtidsudsigter, desuden hænger samfundsøkonomien mange steder i laser – derfor bliver Europa nødt til at stå sammen, og alle må bøje sig mod hinanden for at nå en solidarisk og god aftale, siger Bente Sorgenfrey