Udbruddet af coronavirus stiller danske lønmodtagere og virksomheder i en svær situation. Når værelser står tomme på hoteller eller industrivirksomheder ikke kan få komponenter på grund af coronavirussen, er virksomhederne udfordret af manglende indtægter, mens regningerne stadig skal betales. 

Regeringen har derfor indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og sikre, at lønmodtagerne får løn som normalt.

Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation. 

Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.

For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. 

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal an- vende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensations- perioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. 

Eksempel 1: Restaurant

En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. 

I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder. 

Eksempel 2: Industrifabrik

En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. 

I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder. 

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk.

Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.