Ledigheden faldt med knap 300 personer i august 2019 og har generelt været uændret set over det meste af 2019. Det fortæller Mette Hørdum Larsen, økonom i FH, på baggrund af de seneste tal for arbejdsløsheden.

Efter mange år, hvor vi har skullet hente det tabte fra krisen, er det forventeligt, at fremgangen i beskæftigelsen nu sker i et mere afdæmpet tempo.

Mette Hørdum Larsen

Opsvinget i dansk økonomi har betydet, at beskæftigelsen er steget solidt, og arbejdsløsheden er faldet betydeligt over de seneste godt seks år. Faldet i ledigheden har dog været noget mere beskedent, end fremgangen i beskæftigelsen tilsiger. Nu står bruttoledigheden aktuelt stille, og der er en lidt svagere fremgang i beskæftigelsen.

”Det går fortsat godt på arbejdsmarkedet, selv om ledigheden ikke har rørt sig meget i år.

Den seneste udvikling skal dog ikke ses som et tegn på, at fremgangen på arbejdsmarkedet er ved at ebbe ud”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Læs FH analyse: Arbejdsløsheden står stille

Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år.

Læs FH analysen: Arbejdsløsheden står stille

”Efter mange år, hvor vi har skullet hente det tabte fra krisen, er det forventeligt, at fremgangen i beskæftigelsen nu sker i et mere afdæmpet tempo.

Samtidig kommer der mange ind på arbejdsmarkedet i disse år, og en stor del af den stigende beskæftigelse bliver derfor dækket af en udvidelse af arbejdsstyrken.

Derfor har ledigheden udviklet sig mere moderat”, fortsætter hun.
Der er nu i alt ca. 104.800 bruttoledige, svarende til 3,8 pct. af arbejdsstyrken.

Det betaler sig at investere i mennesker

Der er gode forudsætninger for, at de gode tider på arbejdsmarkedet fortsætter de næste par år, selv om stigningerne i beskæftigelsen og faldet i ledigheden vil aftage.
”Det er i de gode tider, at vi skal gøre os stærkere og mere modstandsdygtige over for de knap så gode år.

Derfor er det vigtigt fortsat at investere i indsatsen for, at flere får foden inden for på arbejdsmarkedet. Det gavner både den enkelte og samfundet”, siger Mette Hørdum Larsen.