Jo. Det kan erhvervslivet. Viden, almen dannelse og gode uddannelsesvalg kan man opnå ved at samarbejde med Danmarks virksomheder. 

Erhvervslivet efterspørger flere faglærte og flere med en videregående naturvidenskabelig uddannelse. Men for få børn og unge vælger den vej. Vi tror på, at man skal ændre det ved at skabe interesse hos børn og unge. Ikke ved at fortælle dem, at de skal gøre det.

Forskningsresultater fra blandt andre Danmarks Evalueringsinstitut tyder da også på, at det øger elevernes motivation og arbejdsindsats, når de oplever, at det, de lærer i fagene, også bruges i virkeligheden.

Derfor har Dansk Arbejdsgiverforening startet Åben Virksomhed, som vi er Advisory Board for. Åben Virksomhed består af mere end 250 virksomhedstilbud, hvor virksomheder står klar med undervisningsforløb til mange forskellige klassetrin og fag i folkeskolen. Virksomhederne tilbyder læringsforløb for skoleelever, der skal lære om kodning, robotter, kroppens funktioner og meget mere.

Sammenhæng mellem skole og arbejdspladser

På virksomhederne kan eleverne opleve en sammenhæng mellem folkeskolens fag, og det, der foregår på de danske arbejdspladser. Eleverne vil for eksempel kunne opleve en kobling mellem organisk kemi og fremstillingen af plast, og hvordan det kan genanvendes. Eleverne kan også opleve, at matematisk modellering både læres i matematik og anvendes i detailhandlen, fordi det er data og modeller, der styrer vareindkøb. 

Virksomheder kan bidrage til almen dannelse ved at give eleverne indsigt i det samfund, de lever i. Når omkring to millioner danskere arbejder i den private sektor, så hører kendskab til virksomhederne med til at forstå, hvilket samfund de indgår i. 

Bedre baggrund for at træffe valg om fremtiden

Endelig giver inddragelse af virksomheder i skolen også den enkelte elev en bedre baggrund for at træffe valget om, hvad han eller hun vil i fremtiden. Hvad enten man gerne vil arbejde på de virksomheder, som man kommer ud til eller ej.

Samarbejde med samfundet uden for skolen giver nyt perspektiv og udvider paletten af mulige retninger. Perspektiv, der forhåbentlig skaber interesse og får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse eller en videregående naturvidenskabelig uddannelse, som mange virksomheder efterspørger. 

I skoleverdenen har man begrebet ”den åbne skole”, der dækker over skolers samarbejde med det omkringliggende samfund, herunder skolers samarbejde med virksomheder. Derfor er mange skoler selvfølgelig også i gang. Men vi skal nå endnu længere. 

Virksomhederne og lærerne skal have bedre muligheder for at møde hinanden. Åben Virksomhed skal gøre det let og udbytterigt at lave skolevirksomhedssamarbejde.

Lærerne inddraget for at sikre høj kvalitet

Derfor er der udviklet undervisningsforløb til matematik og folkeskolens naturfaglige fag med udgangspunkt i de faglige mål. Forløbene er udviklet med lærerkræfter for at sikre, at kvaliteten er høj. Hvis hver virksomhed får besøg af bare én klasse, vil der alene næste år være over 2000 elever, der får glæde af det. 

Vi kan gøre en masse politisk, men det er mindst lige så afgørende, at virksomhederne er med til at vække de unges begejstring for fagene.

Hvis virksomhederne gerne vil have nok hænder i fremtiden, så må de også være der, hvor interessen og begejstringen skabes. Nemlig i børnenes hverdag. Det står virksomhederne nu klar til. Det er essensen af Åben Virksomhed.  

Debatindlægget er bragt i Politiken 06.09.19

Af Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, Anne Vang Rasmussen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og direktør i Ballerup Kommune, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, Espen Højlund, adm. direktør i Advice A/S, Lizette Risgaard, formand for FH, Poul Skadhede, formand for DI Hovedstaden, Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever, Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev og Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Alle medlemmer af DA Åben Virksomheds Advisory Board.