Kære Mogens Jensen

Først og fremmest stort tillykke med posten som ligestillingsminister. Vi glæder os til samarbejdet.

Der er sket lidt på de 20 år, Ligestillingsministeriet har eksisteret, men store fremskridt for ligestillingen skal man lede længe efter. Det er til gengæld ikke svært at få øje på ulighederne. Mænd tjener stadig 15 procent mere end kvinder, vi har fortsat et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder og danske mænd tager kun 10 procent af barslen.

Seksuel chikane og seksuelle krænkelser er en del af dagligdagen på mange arbejdspladser. Desuden har vi langt fra gjort op med den diskrimination som rammer dem, der falder uden for normen i vores samfund.

Løngabet skal lukkes

Tiden er inde til at sikre reel ligestilling – og derfor er det glædeligt, at regeringen vil arbejde for større ligestilling og for, at kvinder og mænd reelt får lige muligheder. I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har vi en række forslag til, hvordan vi kommer i mål.  

Vi skal lukke løngabet. 15 procent af en månedsløn syner måske ikke af så meget, men i et livsforløb snyder løngabet kvinder for millioner i løn og pension. Og fordi kvinder i gennemsnit lever længere end mænd, betyder uligheden for mange lavtlønnede kvinder også en alderdom i fattigdom.

Løngabet har rødder langt tilbage i historien og kan ikke fikses ved blot at skrue på ét enkelt håndtag.

Men vi kan i hvert fald starte med at sikre større lønåbenhed. De nuværende ligelønsstatistikker er en tynd kop te: De omfatter kun en forsvindende lille del af virksomhederne og forpligter ikke virksomhederne nok til at sikre ligeløn. Som inspiration til at nytænke lønåbenhed i Danmark, kunne man med fordel se nærmere på de ordninger, man har indført i Island og i England.

Bedre barselsvilkår til fædre

Vi skal skabe bedre barselsvilkår for fædre. Danske mænd har en kedelig sidsteplads i andel af barslen sammenlignet med resten af Norden.

Mange af FH’s mandlige medlemmer ønsker mere barsel, og de nævner arbejdsgiveren, ringe barselsrettigheder og økonomi som de vigtigste barrierer. Fædrene går glip af værdifuld tid med deres børn, og mødrene betaler med både lavere løn, pension og karrieremuligheder.

EU har øremærket to måneders barsel til fædrene, og vi skal nu i gang med at implementere det i Danmark. Vi bør i den forbindelse give barselsvilkårene for fædre et 360 graders eftersyn, så vi sikrer, at fædrene får reel mulighed for at tage mere barsel. Ambitionen må være, at rammerne giver begge forældre lige adgang til barsel, således at barslen deles.

Det kønsopdelte arbejdsmarked skal nedbrydes

Vi skal nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Stereotype forestillinger om køn spiller en stor rolle, når der vælges uddannelse og job.

De traditionelle uddannelses- og jobvalg betyder i første omgang, at virksomhederne går glip af talent, men kan også føre til arbejdskraftmangel og skævt fordelt ledighed. Vi ved også, at kønsopdelingen er med til at fastholde ulige løn mellem mande- og kvindefag.

Man kan spørge sig selv, om det enkelte menneske kan vælge frit, når kønnet er med til at definere valget i så høj grad, som det er tilfældet i Danmark. Der er ikke meget positivt at sige om det kønsopdelte arbejdsmarked, og derfor kun gode grunde til at øge indsatsen for at nedbryde det. 

Voldsomme tal for seksuel chikane

Vi skal forebygge seksuel chikane. ’Me too’ har slået hul på tabuet og styrket opmærksomheden om seksuel chikane på arbejdspladsen. Men problemet er bestemt ikke løst.

Hele 17 procent af unge mænd og 16 procent af unge kvinder mellem 18 og 29 år har oplevet at blive udsat for seksuel chikane. Det er voldsomme tal.

Seksuel chikane må aldring være en del af normen på arbejdsmarked. I løbet af de senere år er erstatningen til ofre for seksuel chikane øget og loven er skærpet en smule. Selvom det er velkomne ændringer, er det desværre ikke nok.

Virksomhederne har et ansvar for at forebygge seksuel chikane – og det ansvar løfter de ikke godt nok i dag. Derfor er der behov for at skærpe virksomhederne ansvar.

Retten til et arbejdsliv fri for vold og chikane

Vi bør også gå forrest internationalt. ILO har netop vedtaget en historisk konvention, hvor retten til et arbejdsliv fri fra vold og chikane bliver anerkendt internationalt.

Det har stor betydning for ikke mindst kvinder og piger, som overalt i verden er stærk overrepræsenteret i statistikkerne for både vold og sexchikane på arbejdet. Danmark stemte for konventionen i Geneve, og den skal nu formelt ratificeres.

Så kære Mogens Jensen, der er nok at tage fat på.

I FH er vi klar til et stærkt samarbejde om at skabe ligestilling og reelle lige muligheder for kvinder og mænd i Danmark. Lad os i fællesskab tage de store skridt, der sikrer, at den næste generation ikke står med de samme problemer om 10 og 20 år, som vi står med i dag.