Sådan har det ikke altid været. For hundrede år siden i 1919 var det kun en fjerdedel af danske arbejdere organiseret i en fagforening, som fik lov til at holde ferie. Her var der typisk tale om tre-fire dages ferie om året.

Uden løn vel at mærke!

I dag ser verden betydelig anderledes ud. Ferieloven giver os ret til fem ugers ferie med løn om året.

Fem uger til lade batterierne op, til at rejse, pleje relationen til venner og familie, og til at gøre de ting, som vi ikke når i hverdagen. De fleste overenskomstdækkende lønmodtagere er ovenikøbet sikret en ekstra 6. ferieuge.

Tak til dem der kæmpede for retten til ferie

Midt i ferieeuforien skal vi huske at takke dem, der kæmpede for denne ret. Retten til ferie er nemlig ikke kommet af sig selv, men af stærke bånd og sammenhold mellem lønmodtagerne igennem tiden.

Her i Danmark kan vi særligt hylde fagbevægelsen og de kollektive overenskomster for, at vi i dag, står med en ferielov, som kun få lande er forundt. 

Et tilbageblik til 1919 viser, at vi har bevæget os milevidt på hundrede år.

Ikke kun når det kommer til ferie og arbejdstid. Også retten til et sikkert arbejdsmiljø, løn under sygdom og ret til et familieliv ved siden af arbejdet, er fremskridt, som man ikke turde drømme om for hundrede år siden.

Den danske model er baseret på tillid og ansvar

Men vi er ikke i mål endnu. Der er stadig store udfordringer at tage hånd om. Alt for mange nedslides inden, de når pensionsalderen. Arbejdsrelateret stress er nærmest blevet en folkesygdom.

Den frie bevægelighed, som generelt er en gevinst for Danmark, fører lidt for ofte til social dumping, som presser danske lønmodtagere og virksomheder ud af markedet. Det skal vi ikke acceptere.

Men i modsætning til for hundrede år siden, så ved vi nu, hvordan vi løser udfordringerne. Sammen med arbejdsgiverne har fagbevægelsen nemlig skabt en forhandlingsmodel, som hele verden misunder os.

Ekstra ferie

Overenskomster giver ekstra frihed

Læs mere på “okmærket.dk”

Den danske model er baseret på tillid og ansvar, hvor vi i fællesskab finder løsninger. Med den danske model i ryggen, er jeg sikker på, at vi også klarer de næste hundrede års udfordringer på det danske arbejdsmarked.

Nyd din ferie – det er din ret

Om fremtiden byder på flere ugers ferie, længere eller kortere arbejdstid, kan vi kun gisne om. Indtil videre må vi nyde de 6 ugers ferie, som de fleste overenskomstdækkede lønmodtagere har ret til.

Så når du ligger og daser på stranden, eller nyder en stor bøf med venner ved grillen, så husk at sende en kærlig hilsen til de generationer af fagligt aktive, som har kæmper for retten til en dejlig lang sommerferie.

Og husk så, at ferie handler om dig og din familie, om at nyde hinanden og om at slappe af.

Det er din ret.

Rigtig god ferie!

Indlægget er bragt på Avisen Danmark 14.07.19
Læs også; Hvad betyder den nye ferielov for dig?