I denne uge har den europæiske fagbevægelse UNI Europa, der repræsenterer lønmodtagere i servicesektoren, sammen med ETUC afholdt en konference for at diskutere overenskomster og offentlige udbud. Her deltog både eksperter og repræsentanter fra Parlamentet og Kommissionen.

Direktiv om offentlige udbud er ikke godt nok

Parlamentarikerne var enige om, at offentlige udbud kan være med til at sikre bedre overholdelse af overenskomster.

Desværre ser de dog, at det nuværende direktiv om offentlige udbud ikke er godt nok. For mange virksomheder sniger sig udenom overenskomster ifm. offentlige udbud – til trods for direktivet.

Parlamentariker Nikolaj Villumsen beskrev, at Danmark oplever flere problemer med social dumping, fordi virksomheder udnytter billig arbejdskraft. Som løsning foreslog han og andre parlamentarikere en sortliste over virksomheder, der ikke lever op til en række sociale krav.

Hvordan sikrer vi overholdelse af overenskomster?

Thorsten Schulten, Leder for arbejds- og lønpolitik hos WSI, var en af de deltagende eksperter. Han fortalte, hvordan man i forbundsstaten Berlin har oprettet et online register som løsning på implementeringsproblemet.

Her kan offentlige leverandører se, hvilke overenskomster de skal overholde. Lønmodtagerne kan samtidig se, hvilke overenskomster de er dækket af, og dermed hvilke vilkår de har krav på.

Stefan Olsson, vicegeneraldirektør i Kommissionens generaldirektorat for beskæftigelse, lod sig mærke af kommentarerne og ville vende dem i Kommissionen.

Nu må vi så se, hvad Kommissionens næste træk er. Fremsætter den et forslag til et revideret udbudsdirektiv, som flere af parlamentarikerne presser på for? Eller bliver deres fokus på en bedre implementering af det allerede eksisterende direktiv om offentlige udbud? Kommissionen har tidligere lovet at se på sagen senest i 2024.

Social dumping må ikke blive et konkurrenceparameter

Social dumping må ikke blive et konkurrenceparameter

For FH er de vigtigt, at der lægges vægt på ordnede løn- og arbejdsvilkår ifm. offentlige udbud. Der skal være krav om at anvende arbejdsklausuler i alle offentlige udbud. Det er uacceptabelt, at social dumping bliver et konkurrenceparameter.