Sommerferien er slut for de fleste. Til gengæld har vi nu taget hul på overgangsperioden frem mod den nye ferielov, som træder i kraft til næste år.

Overgangsperioden varer fra den 1. september i år til den 1. september 2020. I den periode gælder nye regler, som kan have betydning for, hvordan du skal planlægge dine ferier i 2020.

Planlæg sommerferien 2020

Med overgangsperioden slutter den måde, vi plejer at opspare ferie på. Det betyder, at man i 2019 kun har optjent ferie i årets første otte måneder – frem til 31. august i år.

Så mens man plejer at optjene 25 feriedage på et helt år, har man her i den forkortede periode kun optjent 16,7 feriedage – svarende til lidt over tre ugers ferie. De dage skal man på sædvanlig vis afholde i ferieåret efter optjeningsåret, dvs. fra 1. maj til 30. september 2020.

Men hvad nu, hvis man gerne vil holde længere sommerferie end kun tre uger i 2020?

Overgangsperioden betyder, at man ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 – sådan som man plejer, når et nyt ferieår starter.

Så hvis man ønsker længere ferie end de tre uger, er man nødt til at overføre dage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det aftaler man med sin arbejdsgiver. Hvis man har en overenskomst med ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan man selvfølgelig også bruge dem.

Man bliver ikke snydt for feriedage

Men man kan måske alligevel umiddelbart have oplevelsen af at miste nogle feriedage – hvis man nu fx er nødt til at droppe vinterferien for at kunne holde den lange sommerferie.

MEN… i det samlede regnskab mister man IKKE de feriedage, man har ret til!

Guide til den nye ferielov

Hvordan kan jeg følge med i, hvor meget ferie jeg har optjent?
Jeg har ferie med løn – hvad betyder den nye ferielov for mig?
Ændres mit ferietillæg?
Bliver der ændret i mine feriefridage, 6. ferieuge elle andre fridage?
Find svar på disse og mange andre spørgsmål om den nye ferielov på temasiden om den nye ferielov på borger.dk

Læs mere om ferieloven hos Beskæftigelsesministeriet

Fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener man nemlig 2,08 feriedage hver måned, som man kan afholde umiddelbart efter, man har optjent dem. Det giver alt i alt 8,32 feriedage ekstra = i alt 25.

Men de feriedage, man mangler op til de 25 dage, er man altså her i overgangsåret nødt til at vente med at holde til efter sommerferien.

Lidt bøvlet for nogle? Ja… Men kun dette ene år. Grunden er, at hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville vi hver især kunne have ret til op til hele ti ugers ferie det første år. Det ville have meget store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi – og arbejdsgivers økonomi.

Man bliver ikke snydt for sine feriepenge

I den overgangsperiode på 12 måneder, vi nu har taget hul på, indefryses de optjente feriepenge, indtil man går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler de feriepenge, man har optjent, til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, man forlader arbejdsmarkedet. 

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020

Hidtil har man optjent sin ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men man har først kunnet holde sin ferie fra maj året efter.

På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra 1. september 2020 kan man afholde sin ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Som i dag vil man fortsat optjene 2,08 feriedage pr måned.

Men i stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil man fremover få sin ferie til rådighed månedsvis. Eksempelvis kan den ferie, man har optjent i fx februar, allerede afholdes fra marts samme år.

Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse.

Det skal du selv gøre

Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020.

Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt – dette skal ske senest inden 5 år.

Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efteransøgning på et tidligere tidspunkt, fx. ved førtidspensionering.