Dansk fagbevægelse ønsker et stærkt, handlekraftigt og mere socialt Europa, der spiller sammen med den måde vi har indrettet os på i Danmark. Vi har identificeret fire områder med behov for en ekstra indsats på europæisk niveau:

  • Bekæmp social dumping, så vi får fri bevægelighed på fair vilkår
  • Gør livslang læring for alle til et fælles ansvar
  • Akut behov for et bedre arbejdsmiljø – også det psykiske
  • Et arbejdsmarked i forandring kræver handling