” Regeringens angreb på ret til tidligere pension er afledning. Jeg vil opfordre regeringen til at bruge energien på at finde en god løsning til gavn for nedslidte lønmodtagere frem for at lade valgmaskinerne køre”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.  

Finansministeriet har for nyligt udgivet publikationen ”Folk med langt arbejdsliv er mindre nedslidte”. Den er blevet udlagt som en ’bombe’ under Socialdemokratiets forslag om ret til tidligere tilbagetrækning.

Den reelle bombe i pensionsdebatten er det faktum, at der kommer flere ældre, som ikke kan holde til den stigende pensionsalder,” siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard, Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ministeriet drager den forkerte konklusion

Beskæftigede seniorer, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, har generelt et bedre selvvurderet helbred og højere selvvurderet arbejdsevne, end dem, der har været på arbejdsmarkedet i færre år. Det viser en analyse fra Finansministeriet.

Finansministeriet konkluderer derfor, at differentieret pensionsalder baseret på, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet, ikke vil være målrettet lønmodtagergrupper med risiko for nedslidning.

”Finansministeriets notat er IKKE ensbetydende med, at anciennitet og tidlig indtræden på arbejdsmarkedet er ubrugelige kriterier for en ny ret til tidlig tilbagetrækning. Det handler om at beslutte, hvordan løsningen skal være,” siger Lizette Risgaard. 

Ikke spor overraskende

Hun peger på, at det ikke er spor overraskende, at ældre lønmodtagere med et godt helbred har flere års beskæftigelse bag sig, end dem med et dårligt helbred.

Ældre lønmodtagere, som i en sen alder lever med smerter, har naturligt nok haft flere sygdomsperioder. En del har måske også valgt at gå ned i tid. Derfor vil de også have færre år med fuldbeskæftigelse bag sig end gruppen med et godt helbred.

”Det er vigtigt at sætte alle gode kræfter ind på at finde løsninger på en ret til tidlig tilbagetrækning, der samler så mange nedslidte op som muligt”, siger Lizette Risgaard

Hun efterlyser, at regeringen går konstruktivt ind i pensionsdebatten.

”Notatet indikerer jo, at regeringen går mere op i at angribe Socialdemokratiet end at finde en god løsning til gavn for nedslidte lønmodtagere”, siger FH-formanden.

Den eneste reelle bombe: Flere nedslidte ældre

Antallet af danskere, som ikke kan holde til at arbejde til pensionsalderen, vil stige markant, når folkepensionsalderen stiger. Det viser Finansministeriets egne fremskrivninger (se figur nederst).

Men sådan som reglerne er skruet sammen i dag, er det urealistisk, at det nuværende sikkerhedsnet samler alle nedslidte op.

”Regeringens egne tal peger jo på, at behovet for tidligere tilbagetrækning kun vokser hen over de kommende år. Den reelle bombe i pensionsdebatten er det faktum, at der kommer flere ældre, som ikke kan holde til den stigende pensionsalder,” siger Lizette Risgaard.


Figuren viser, hvor stor en andel af faglærte i forskellige aldersgrupper, der forventes at modtage førtidspension i 2017 og 2050. I 2017 venter Finansministeriet, at 12 pct. af årgangen modtager førtidspension inden folkepensionsalderen. I 2050, hvor den forventede folkepensionsalder er 72 år, ventes andelen at stige til 25 pct.  Kilde: Svar til Finansudvalget, spørgsmål 383, 6. juni 2018. Konvergensprogram 2018 samt Finansministeriet egne beregninger.