Selv om folketingsvalget endnu ikke er udskrevet, er politikernes kamp om vælgernes gunst for længst fløjtet i gang. Banen er kridtet op, strategien lagt, og politikerne har positioneret sig lidt mere offensivt, end de plejer. Det kan mærkes i den politiske debat.

Senest er spørgsmålet om tidligere tilbagetrækning for nedslidte lønmodtagere blevet genstand for stor politisk opmærksomhed på tværs af den politiske skala.

Nedslidte lønmodtagere på smertestillende medicin

I fagbevægelsen har vi længe efterlyst politisk handling i forhold til de mange danske lønmodtagere, som slides ned, inden de når pensionsalderen. Den markante forringelse af efterlønnen og en fejlslået seniorførtidspension betyder nemlig, at alt for mange nedslidte lønmodtagere i dag må klare den sidste del af arbejdslivet på smertestillende medicin eller på midlertidig offentlig forsørgelse.

I fagbevægelsen er vi topmotiverede for at indgå i trepartsforhandlinger om en model, der kan sikre, at også de mest belastede lønmodtagere kan forlade arbejdsmarkedet med værdighed

LIZETTE RISGAARD, FH-FORMAND

Det mener vi er uværdigt.

Vi hilser derfor den politiske debat om en tidligere tilbagetrækning velkommen og krydser fingre for, at den pludselige interesse for nedslidte lønmodtagere ikke blot er et stykke sprødt valgflæsk. Der er taget hul på en vigtig debat, og mange har meldt sig klar til at finde en løsning. Det er første skridt på vejen.

Værdig tilbagetrækning skal tilgodese de hårdest ramte

I Fagbevægelsens Hovedorganisation er vi parate med en række konstruktive indspark, hvis statsministeren indkalder til trepartsforhandlinger om tidligere tilbagetrækning. Det er først og fremmest afgørende for os, at der strikkes en rettighedsbaseret model sammen, målrettet de lønmodtagere, som er trådt tidligst ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år.

Adgang til seniorførtidspension skal lempes

Det mener vi er en solidarisk løsning, som tilgodeser dem, der bliver særlig hårdt ramt af den stigende pensionsalder og forringede efterløn. Og så skal adgangen til seniorførtidspensionen lempes, så flere nedslidte kan få tilkendt seniorførtidspension, hvis de ikke opfylder kriterierne i den rettighedsbaserede ordning.

Et andet centralt kriterie for fagbevægelsen er, at vi lander en tilbagetrækningsmodel, som er samfundsøkonomisk ansvarlig. Som talerør for 1,4 millioner lønmodtagere tager vi selvfølgelig ansvar for dansk økonomi – nu og i fremtiden.

Respektløst at mange går fra arbejdslivet til sygesengen

I 2006 aftalte vi med hinanden, at når vi lever længere, så skal vi også arbejde længere for at bevare den velfærd, som vi har i dag. Men vi aftalte jo også, at vi skulle sørge for et arbejdsliv, som lønmodtagerne kan holde til – og at de, som ikke kan klare flere år på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for en værdig tilbagetrækning. Den mulighed mangler. Det skal der simpelthen rettes op på!

Det er den respekt, vi bør vise de lønmodtagere, der har knoklet for fællesskabet og betalt deres skat igennem et langt arbejdsliv. Det er respektløst, at mange i dag må gå direkte fra arbejdsmarkedet til sygesengen.

Lizette Risgaard: Desværre skaber Radikales forslag for nedslidte seniorer flere problemer end det løser

I fagbevægelsen er vi topmotiverede for at indgå i trepartsforhandlinger om en model, der kan sikre, at også de mest belastede lønmodtagere kan forlade arbejdsmarkedet med værdighed. Formen er i top, vi er klædt på til kamp og klar til at løbe på banen. For min skyld kan vi starte med det samme.

Indlægget er bragt på Altinget.dk 07-02.2019