Socialdemokratiet har i dag lanceret et udspil, der skal sikre en værdig tilbagetrækning.

Vi har i fagbevægelsen længe forsøgt at åbne politikernes øjne for, at det ikke er alle, som kan holde til at arbejde indtil pensionsalderen. Det er politikernes ansvar at sørge for, at man kan trække sig tilbage på en værdig måde, når kroppen siger stop.

Det kan man ikke i dag. Det skal simpelthen laves om. Alt andet er et svigt af nedslidte lønmodtagere.

Derfor er vi meget tilfredse med, at Socialdemokratiet nu kommer med et forslag om at indføre en ny ret til tidligere tilbagetrækning for dem, som er nedslidte, og er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har været der i mange år. Det er stærkt tiltrængt. 

Ret til gode år efter langt arbejdsliv
Alle skal have ret til mange gode år mens de er på arbejdsmarkedet og efter et langt arbejdsliv. Det har alle desværre ikke i dag.

Hvis vi skal nå det mål – og det skal vi! – så kræver det både at man kan trække sig tilbage før tid med værdigheden i behold, og at vi gør langt mere for at forebygge nedslidning. I dag halter det gevaldigt på begge områder.

I virkeligheden bør det jo være sådan,at ingen bliver syge eller slidt ned – hverken fysisk eller psykisk – af at gå på arbejde. Sådan er det desværre ikke i dag

LIZETTE RISGAARD, FH-FORMAND

Det er derfor et stærkt udspil som Socialdemokratiet kommer med i dag, som også fokuserer på behovet for en mere omfattende og ambitiøs indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det burde der virkelig også være bredt politisk flertal for. 

I virkeligheden bør det jo være sådan,at ingen bliver syge eller slidt ned – hverken fysisk eller psykisk – af at gå på arbejde. Sådan er det desværre ikke i dag. Det kræver, at vi gør mere for at forbedre arbejdsmiljøet og mulighederne for at skifte jobspor løbende gennem livet. Det kræver en indsats både fra politisk side og fra arbejdsmarkedets parter.

Jeg vil gerne rose Socialdemokratiet for at lægge op til at finde den konkrete model i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Det bidrager vi i fagbevægelsen meget gerne til. Min forventning er, at vi sammen kan finde en løsning. En løsning, som jeg håber,at et flertal på Christiansborg vil bakke op om.