Lizette Risgaard, formand for FH, giver de Radikale har helt ret i, at den eksisterede seniorførtidspension ikke fungerer efter hensigten. Da det da er alt for svært at opnå ret til seniorførtidspension og ordningen derfor kun kommer meget få nedslidte lønmodtagere til gode.

Det er overraskende, at De Radikale ikke er blevet klogere efter det store nederlag, som regeringen led, da de for et par år siden foreslog en lignende fremrykning

LIZETTE RISGAARD, FH-FORMAND

Lizette Risgaard udtaler, at de Radikales forslag vil være en forbedring af den nuværende seniorførtidspension. Det er der helt oplagt et behov for, men hun understreger, at Fagbevægelsens Hovedorganisation derudover efterspørger en rettighedsbaseret ordning, som giver lønmodtagere med et langt og hårdt arbejdsliv ret til tilbagetrækning nogle år før folkepensionsalderen.

Slidte lønmodtagere skal ikke stå med hatten i hånden

”Lønmodtagere som er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har et langt arbejdsliv bag sig, skal ikke være tvunget til at stå med hatten i hånden og være overladt til lægelige vurderinger den dag hvor kroppen siger stop. De skal have ret til tidligere tilbagetrækning”

Stigning i pensionsalderen en kæmpe udfordring for lønmodtageren

Endelig er Lizette Risgaard kritisk over for finansieringen af de Radikales forslag, som indebærer at fremrykke stigningen i pensionsalder. ”

”Den stigning i pensionsalderen, der allerede nu ligger i kortene, er i sig selv en kæmpe udfordring for lønmodtagerne.

Læs også: Et fysisk hårdt arbejde har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Det er overraskende, at De Radikale ikke er blevet klogere efter det store nederlag, som regeringen led, da de for et par år siden foreslog en lignende fremrykning”.

Lizette Risgaard kvitterer dog de Radikale for at anerkende, at den nuværende ordning for nedslide seniorer har spillet fallit.