Det er svært at fortælle om Danmark uden at nævne den frie, lige og gratis adgang til uddannelse, som vores universelle velfærdsmodel har sikret gennem årtier.

For det er langt hen ad vejen netop den universelle ret til uddannelse, som har gjort Danmark til et af de mest veluddannede, rige og trygge lande i verden.

Lige og gratis adgang til uddannelse beriger nemlig ikke kun Danmark med en veluddannede, effektiv og konkurrencedygtig arbejdsstyrke. Det skaber også tryghed, sammenhængskraft og et fleksibelt arbejdsmarked til gavn for både danske arbejdsgivere og lønmodtagere.

På et døgn forsvinder et samlet beløb, der kunne være brugt på uddannelse af 54 erhvervsskoleelever eller 13 professionsbachelorer. Jeg ville gerne hive stikket ud eller finde den knap, som kan slukke for nedskæringstælleren.

Lizette Risgaard, Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Man kan derfor undre sig over, at politikerne i disse år gradvist forringer rammerne for kvalificeret undervisning til danske børn og unge. Folkeskolen er presset på ressourcer og dårlig normering.

96 timer årligt med vikar eller slet ingen undervisning

Undervisningsministeriets egne tal viser, at hver 10. undervisningstime ikke gennemføres som planlagt: Enten undervises eleverne af en vikar, som ofte hverken har læreruddannelse eller andre relevante kvalifikationer, eller også undervises eleverne slet ikke. Det er simpelthen ikke godt nok. For en 7.-klasseselev svarer det til 96 undervisningstimer på et år, hvor undervisninger ikke er optimal.   

Desværre forfølger forringelserne i undervisningen også eleverne, efter de forlader folkeskolen.

For mens afgangseleverne bruger sidste skoledag på at smide med vand og karameller, så har regeringen valgt at smide de milliarder, som tidligere blev brug på ungdomsuddannelser, efter de rigeste danskere i form af topskattelettelser og fordelagtige fradrag. 

Der skæres 9 mio. om dagen på uddannelse

Og nedskæringerne på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er altså af en størrelse og betydning, som fortjener offentlighedens fulde opmærksomhed.

For selv om en nedskæring på 2 pct. om året måske ikke lyder katastrofal, så løber det altså op i seriøse summer, når nedskæringer fortsætter ufortrødent år efter år.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation har vi fået udviklet en såkaldt nedskæringstæller, der viser, hvor mange penge, der hver dag skæres på uddannelse til Danmarks unge, når man sammenligner med bevillingsniveauet i 2015, før omprioriteringsbidraget trådte i kraft.

Man kan godt blive lidt svedt, når man ser med hvilken hastighed, pengene fosser ud af undervisningsbudgettet. De penge, som egentlig skulle bruges på at uddanne Danmarks fremtidige arbejdskraft. Sikre Danmarks fremtid.

Siden 2015 er der taget 6 mia. fra uddannelse

Jeg kan røbe, at der lige nu skæres 9 millioner kroner til uddannelse om dagen. Eller 105 kroner i sekundet. Siden 2015 er der forsvundet mere end 6 milliarder kr., og hvis nedskæringerne fortsætter som planlagt, vil der være forsvundet næsten 9 milliarder kroner, når året er omme og mere end 20 milliarder kr. i 2022.

Jeg ser på nedskæringstælleren, når jeg spiser min frokost i kantinen på Islands Brygge i København, hvor Fagbevægelses Hovedorganisation holder til. Det er ikke rart – faktisk en smule stressende, men det minder mig om, hvorfor jeg hver dag går på arbejde og kæmper for et bedre, mere veluddannede og klogere Danmark.

Blot på de 30 minutter jeg bruger på at spise min frokost, bliver budgettet til uddannelse beskåret med mere end, hvad det koster at uddanne en erhvervsskoleelev.

På et døgn forsvinder et samlet beløb, der kunne være brugt på uddannelse af 54 erhvervsskoleelever eller 13 professionsbachelorer. Jeg ville gerne hive stikket ud eller finde den knap, som kan slukke for nedskæringstælleren.

Men virkeligheden er desværre, at nedskæringstælleren først stopper, når et politisk flertal i folketinget beslutter at droppe nedskæringerne på uddannelse. Indtil da må vi leve med, at der forsvinder 9 millioner kroner om dagen til uddannelse af Danmarks fremtidige arbejdskraft.        

Debatindlægget “At skære i uddannelse er at gamble med Danmarks fremtid” er bragt på Avisen Danmark 05.04.2019

Læs mere om “Uddannelse” på fho.dk