I årene 2016-2019 har nedskæringerne betydet samlede besparelser på 9 mia. kr., og hvis det fortsætter, vil tallet vokse til over 20 mia. kr. i 2022.

En besparelse på 2 pct. lyder måske beskeden, men når den fortsætter over flere år, bliver det til et fald i bevillingen til uddannelser i milliardklassen.

Følg besparelserne LIVE her

FH har udviklet en NEDSKÆRINGSTÆLLER: Den viser, hvor meget der skæres i uddannelse for hvert sekund, der går.

SE NEDSKÆRINGSTÆLLEREN HER

I 2019 er bevillingen til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser således mere end 3 mia. kr. lavere end i 2015, jf. figur 1.

Landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er omfattet af omprioriteringsbidraget på 2 pct. om året.

Hvert år skæres 2% af bevillingen

Det betyder i praksis, at der hvert år skæres 2 pct. af bevillingen i forhold til sidste år. Dertil kommer besparelser som følge af indkøbsprogram, udbudsloven og en række øvrige politiske aftaler.

Figur 1. Årlige nedskæringer på uddannelse i forhold til 2015

I 2021 er bevillingen skåret med over 4 mia.

Omprioriteringsbidraget og diverse besparelser fortsætter i udgangspunktet frem mod 2021, hvor bevillingen vil være skåret med over 4 mia. kr. sammenlignet med 2015.  

I 2022 har regeringen lagt op til, at omprioriteringsbidraget skal fordeles inden for uddannelsessektoren.

Uddannelsesinstitutionerne skal fortsat finde besparelsen, men da pengene føres tilbage, tæller det ikke med som en nedskæring i denne opgørelse.

Tallene illustrerer, hvordan bevillingen til ungdoms- og videregående uddannelser gradvist bliver beskåret.

Der investeres mindre i uddannelse

Konsekvensen er, at der over årene investeres mindre i uddannelse, end der ville være gjort uden nedskæringerne.

For 2019 isoleret set betyder nedskæringerne en besparelse på 3,3 mia. kr. over hele året. Det svarer til, at der spares 9 mio. kr. om dagen sammenlignet med bevillingsniveauet i 2015.

I perioden 2015-2018 er der sammenlagt brugt 5,4 mia. kr. mindre, end der ville være blevet gjort uden nedskæringerne siden 2015.

Samlet nedskæring på 9 mia.

Når indeværende år er omme, har nedskæringerne ført til en samlet besparelse på uddannelse på næsten 9 mia. kr. akkumuleret i perioden 2015-2019, jf. figur 2.

Figur 2. Akkumulerede nedskæringer på uddannelse i forhold til 2015

Læs hele notatet.

Hvis de planlagte besparelser fortsætter, vil vi i 2022 have investeret ca. 21 mia. kr. mindre i uddannelse som følge af nedskæringerne siden 2015.