Omprioriteringsbidraget, som blev effektueret i 2016, begynder for alvor at kunne mærkes af elever, lærlinge og studerende.

For selv om 2 procent om året kan lyde beskedent, så er der tale om seriøse nedskæringer, når de fortsætter over flere år.

Følg besparelserne LIVE

FH har udviklet en NEDSKÆRINGSTÆLLER: Den viser, hvor meget der skæres i uddannelse for hvert sekund, der går.

SE NEDSKÆRINGSTÆLLEREN HER

Fagbevægelsens Hovedorganisation har udviklet en nedskæringstæller. Den viser, hvor meget der er skåret i uddannelse siden 2015, og tæller op, hvor meget mere der bliver beskåret på uddannelse for hvert sekund, der går.

Bevilling 3 mia. lavere end i 2015

I år er bevillingen mere end 3 mia. kr. lavere end i 2015. Det svarer til en nedskæring på 9 mio. kr. om dagen. Hvis nedskæringerne fortsætter til 2022, når tælleren op over 20 mia. kr. i alt siden 2015.

Se nedskæringstælleren på www.nedskæringer.dk

Ifølge Lizette Risgaard, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, er formålet med nedskæringstælleren at skabe opmærksomhed omkring, og synliggøre hvor store nedskæringer der egentlig er tale om, og hvilken betydning besparelserne har for Danmarks fremtid.

Noget af det, som gør Danmark til et af de bedste lande i verden at bo i, er at vi gennem fri og kvalificeret uddannelse til alle, skaber et samfund, hvor vi er rige, lige og trygge. Når vi sparer på uddannelse, så sparer vi på Danmarks fremtid. Det er en forkert vej at gå”, udtaler Lizette Risgaard.

LIZETTE RISGAARD, FORMAND I FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION

Hun appellerer til, at danskerne ved det kommende Folketingsvalg tager nedskæringerne på uddannelsesområdet med i deres overvejelser om, hvilke politikere de mener har den bedste strategi for, hvordan vi sikrer Danmarks fremtid. 

Overblik: Læs mere om uddannelse på fho.dk