Der er nu i alt 105.500 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken,viser nye tal fra Danmarks Statistik..

– Der bliver skabt mange nye job hver måned. Og der bliver fortsat færre arbejdsløse. 7.200 har forladt ledighedskøen i løbet af 2018, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. 

– Vi står samtidig i en situation, hvor der er gode muligheder for, at beskæftigelsen kan stigeyderligere, og ledigheden fortsætte med at falde, uden at vi løber tør for arbejdskraft. Der kommer i disse år rigtig mange ind på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken vokser kraftigt. Derfor falder arbejdsløsheden også i et mere moderat tempo, end det, vi fx oplevede i højkonjunkturen i midten af 00’erne.

– Der er fortsat over 100.000 registrerede ledige. Dertil kommer en gruppe på ca. 50.000 personer, der reelt også er arbejdsløse, selv om de ikke indgår i statistikken over bruttoledige. Det gælder blandt andet dem, som har mistet dagpengeretten, det gælder kontanthjælpsmodtagere, der ikke visiteres jobparate, og det gælder hovedparten af de unge på uddannelseshjælp.

– De gode tider, vi oplever i øjeblikket, skaber en enestående mulighed for, at flere kan få ordentlig fodfæste på arbejdsmarkedet. Med en målrettet indsats skal vi arbejde for, at alle kommer med. Der er nogle med behov for uddannelse og opkvalificering,andre med behov for en særlig socialpolitisk indsats, siger Mette Hørdum Larsen.

Kontakt: Pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14 eller økonom i FH Mette Hørdum Larsen 27 29 17 37.