Fuldt ud.

Sådan svarer Margrethe Vestager, da vi spørger til, om hun deler kommissionsformand Junckers ambition om, at EU skal være mere socialt. En ambition, stats- og regeringslederne ved 60 års fejringen af Rom-traktaten i sidste måned også skrev ind i deres fælles erklæring.
”Men”, lyder det så fra Vestager: Der er ikke én magisk formular, som gør arbejdet. Her er vi nødt til at have alle lærebøgerne frem. Der skal flere investeringer til. Infrastrukturen skal udbygges, også den digitale. Der skal være en fair konkurrence. Alle skal betale deres skat og ikke smutte fra regningen. Alle de ting skal medvirke til at der skabes vækst, arbejdspladser og en fornemmelse af, at der er retfærdighed i det her projekt, vi har sammen.

Men hvis vi zoomer lidt ind på selve arbejdsmarkedet, hvad er så det centrale?

Jeg er meget optaget af, at man er borger i et samfund, i et fællesskab. Man kan ikke stå alene. Man skal ikke gå rundt med ondt i maven eller med en usikkerhed om, at kommer der for eksempel nogen og underbyder min løn? Kan jeg fastholde mit arbejde? Derfor synes jeg godt om princippet om samme løn for samme arbejde på samme sted. Det er et afgørende princip at pejle efter.

I Danmark har vi jo et relativt velfungerende arbejdsmarked, hvis man sammenligner med mange andre lande i Europa. Hvordan ser fremtiden ud for netop den danske model set fra dit skrivebord?

Noget, der er så velfungerende, det skal nok bestå. Og jeg ved det godt, jeg ved det godt, jeg ved det godt: bekymringen for, at EU ikke vil respektere den danske model. Men det skal vi nok. Der er mange gode kalorier i den måde, vi har indrettet os på i Danmark med konstruktive løsninger, der holder. Det kunne måske også inspirere andre lande?

Når der nu i stigende grad tales om et socialt Europa skal det så fra dit perspektiv ses som en værdi i sig selv eller som et middel?

Her må man foretage en rangordning. Det sociale har en værdi i sig selv. Det skaber sammenhængskraft og binder os sammen som europæere. Det er så samtidig en naturlig følge af det at have et indre marked.

Der er en del debat om udstationering af arbejdskraft og sociale ydelser over grænser, såsom børnepenge. Hvordan ser du på de debatter her fra Bruxelles?

Først og fremmest er det vigtigt at have proportionerne med. Og så er det vigtigt, at vi er stolte men også trygge ved den måde, vi har indrettet velfærdssamfundet på. Danmark er ikke truet af onde kræfter. Lad os da i stedet inspirere andre.  For eksempel i forhold til hvor gode vi er til at få unge til at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Den måde at tænke på passer noget bedre til mit temperament. 

Nu kaster vi os fra Kommissionen ind i at få styrket den sociale side af EU. Jamen, det er da en glædelig ting, ikke?