Europæisk fagbevægelse: Nu er det nok!

Den europæiske fagbevægelse, EFS, demonstrerer den 25.1. foran ministerrådets bygning i Bruxelles for at markere, at EU’s krisepolitik er slået fejl. Nedskæringspolitikken uden en vækstpolitik virker ikke, men snarere modsat og forværrer krisen.

Langt flere ældre i EU i arbejde end tidligere

På ti år steg andelen af ældre på arbejdsmarkedet fra 21 procent til 31. De ældre arbejder som aldrig før. I Sverige var 80,7 procent af ældre mellem 55 og 59 år i arbejde i 2010, og i Danmark var det 75,9 procent, viser en opgørelse fra Eurostat.

Social dialog i Østafrika fortsætter

FTF har som CAC-medlem været i Tanzania for at følge op på igangsættelsen af det nye program for Østafrika 2011-2015. Det er fortsat den sociale dialog der er kerneomdrejningspunktet mellem den Østafrikanske Union (EAC) og den Østafrikanske Fagbevægelse (EATUC) og på 2 niveauer derunder; mellem de nationale hovedorganisationer og nationalstaterne og på arbejdspladsniveau mellem TR og arbejdspladsens ledelse.