Stresspolitik

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi viser, at der er stigende problemer
i arbejdsmiljøet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær.
Det er stik imod målsætningerne om at reducere overbelastning indenfor de
to områder i perioden 2012-2020. Der er behov for en fornyet og forstærket indsats.
FTF støtter nedsættelse af et ekspertudvalg med inddragelse af arbejdsmarkedets
parter. Notatet beskriver hovedtrækkene i udviklingen.

Ny digital værktøjskasse skal styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen

Knap 6 ud af 10 har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads, viser ny undersøgelse. En ny digital værktøjskasse skal bidrage til bedre mental sundhed ved at give medarbejdere, ledere og kollegaer viden om og værktøjer til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på danske arbejdspladser.

Leder, pas på når du roser medarbejderen

Medarbejdere reagerer vidt forskelligt på samme ros. For lederen handler det om at vide, hvordan forskellige typer af skam fører til stress. Det viser ny forskning, der dermed bryder med eksempelvis anerkendelsesledelse.

Forandringer – betydning af håndtering

En stor del af FTF’erne oplever store negative forandringer og håndteringen kunne i mange tilfælde være bedre. Analysen dokumenterer, at god håndtering af forandringer fører til klart lavere sygefravær, bedre psykisk velbefindende og helbred, færre stressede og mindre udbredelse af udbrændthed og jobusikkerhed. God håndtering er altså afgørende for forandringers påvirkning af helbred og trivsel.