2 ud af 3 danskere kommer i løbet af arbejdslivet i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst eller depression på arbejdspladsen enten hos en kollega eller på egen krop.
Det viser en undersøgelse gennemført for partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’.
Alligevel er de fleste af os i tvivl om, hvad vi kan gøre for at tage hånd om stress og mistrivsel, når vi møder det på arbejdspladsen. Det skal den nye kampagne fra partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’, som Sundheds- og Ældreministeriet står bag sammen med 33 partnere, være med til at lave om på.

500.000 sygedage om året
FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, har tidligere beregnet, at stress alene på FTF-området medfører 500.000 ekstra sygedage om året, svarende til udgifter på ca. en mia. kr. om året. Det svarer ifølge analysen igen til udgifter på 5,5, mia. kr. om året for alle beskæftigede på arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor giver det meget mening at forebygge stress i hverdagen, understreger Bente Sorgenfrey, formand for FTF. ”Samfundet kan spare mange penge ved at forebygge stress og dårlig trivsel. Vi er nødt til at tage arbejdsrelateret stress langt mere alvorligt, hvis vi skal undgå markant stigende menneskelige og samfundsmæssige omkostninger i form af sygefravær og nedsat produktivitet”, siger hun.

Mange er berøringsangste
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: ’En god kollega gør en forskel’ giver kampagnen fem enkle råd til kollegaen. Rådene handler bl.a. om, hvordan man holder øje med stress og mistrivsel, spørger ind til og støtter en kollega, der har det svært.
”Jeg tror, at mange af os er en smule berøringsangste og derfor undlader at spørge en af vores kolleger, der hænger med hovedet, hvordan de går og har det. Det er ærgerligt, for selvom det i sidste instans er arbejdsgiverne, der har ansvaret for arbejdsmiljøet, så kan vi hver især være med til at tage hånd om stress og mistrivsel på arbejdspladsen ved at være en interesseret og omsorgsfuld kollega.”,
Langt de fleste vil gerne hjælpe
Tal fra partnerskabet peger på en stor velvilje til at hjælpe kollegaer, der har det svært. Ifølge tallene mener 9 ud af 10, at en kollega skal være klar til at spørge ind og hjælpe til, hvis vedkommende oplever stress eller mistrivsel på arbejdspladsen.  

På trods af den store velvilje, er det i dag kun hver femte, som har kendskab til viden og værktøjer, der kan bruges, hvis de oplever problemer med stress og mistrivsel på arbejdspladsen.
”De fleste vil gerne hjælpe en kollega, som mistrives, men de ved ikke, hvordan de får taget hul på snakken. Det skal den her kampagne være med til at råde bod på ved at udbrede fem enkle råd til, hvordan vi hver i sær kan hjælpe”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
Kampagnen kører i uge 20 på de sociale medier og på websitet Fakta om partnerskabet Partnerskabet
’Sammen om mental sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser.   I dag er der 33 partnere i samarbejdet.

Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet og sekretariatsbetjenes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate