Et opslag på jobindex.dk resulterer i mere end 900 jobopslag, hvor både private og offentlige arbejdsgivere efterspørger ”robusthed” og søger en ”robust” person. Samtidig udbydes der et hav af kurser om, hvordan du som medarbejder bliver robust.
Eksempelvis efterspørger en offentlig arbejdsgiver en medarbejder til et ni-måneders vikariat og skriver: ”Du er fysisk og psykisk robust og har en anerkendende og positiv indfaldsvinkel”.
Der er ingen tvivl om, at robusthed efterspørges på de fleste arbejdspladser, men er robusthed svaret på et langt arbejdsliv, hvor vi skal arbejde, indtil vi er mere end 70 år? Og er det ikke arbejdsgivernes ansvar at skabe robuste arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø i stedet for blot at kræve individuel robusthed?
Det spørger FTF og LO om under årets folkemøde, og de to hovedorganisationer inviterer derfor til debat om robusthed fredag den 17. juni kl. 11.30-12.30 i Folkets Hus. Her diskuterer formand for FTF, Bente Sorgenfrey, næstformand i LO, Morten Skov Christiansen, og arbejdsmiljøchef i DA, Christina Haslund, individuel robusthed versus godt arbejdsmiljø. Ordstyrer er redaktionschef på dagbladet Børsen, Rasmus Emborg.
Debatten krydres med oplæg af bl.a. HR-chef Ragnhild Christensen fra Gentofte Kommune, hvor robusthed har været en central strategi siden 2014.
Robusthed er ikke et individuelt anliggende
En anden oplægsholder er organisationskonsulent Bettina Prühs, der giver sit svar på, hvordan arbejdspladser kan arbejde med robusthed, uden at det reduceres til et individuelt anliggende.
”Robusthed er et meget benyttet ord. Der er bare ikke enighed om, hvad der egentlig skal lægges i det begreb, og hvordan robusthed skal forstås. Det efterlyses som en personlig egenskab hos medarbejderne i jobannoncer, men jeg mener, at vi skal undgå at pålægge individet ansvaret for arbejdspladsens kriser, og dermed heller ikke efterlyse “robuste” individer”, siger Bettina Prühs, der ejer virksomheden Godt Arbejdsliv.
Hun peger i stedet på begrebet organisatorisk robusthed.
”Organisatorisk robusthed er, når arbejdspladsen har etableret strukturer, viden og beredskab, der sikrer sammenhængskraft og stabilitet på trods af travlhed og eventuelt sygefravær”.
Kan robusthed forhindre stress?
Det psykisk belastende arbejdsmiljø på mange arbejdspladser har ifølge psykolog Eva Hertz, indehaver af Center for Mental Robusthed, fået et stigende antal arbejdsgivere til at efterspørge robuste medarbejdere.
”Der er kommet en forestilling om, at robusthed er en tryllestav, der kan modvirke, at f.eks. 35.000 danskere er sygemeldt af stress hver dag. Det er arbejdsgivernes våde drøm, at de kan screene nye medarbejdere, så de kun ansætter de mest robuste. Vi har mange henvendelser fra virksomheder og organisationer, der spørger, om ikke vi lige kan komme og gøre folk robuste. Der må vi sige, at robusthed ikke bare er et skjold, man kan sætte op, så medarbejderne kan klare hvad som helst. Nej, kig på jeres ledelsesstruktur og arbejdsgange, så vil vi også bidrage med input til, hvordan man mestrer det komplekse, moderne arbejdsliv”, siger Eva Hertz til Berlingske.
”Bedre velfærd for færre ressourcer”
I Gentofte Kommune har man taget konsekvensen af den stramme økonomi i kommunen og har som målsætning at “skabe bedre velfærd for færre ressourcer”.
Men her opfattes robusthed og arbejdspres ikke blot som et individuelt anliggende, som den enkelte medarbejder må håndtere. Robusthed er en metode til at håndtere den stramme økonomi på en konstruktiv måde, forklarer HR-chef Ragnhild Christensen, der holder oplæg i forbindelse med LO og FTF’s folkemødedebat den 17. juni i Allinge.
“Som ansvarlig ledelse kan man ikke sige til medarbejderne, at de bare må håndtere det her. Især ikke når man ved, at der er nogle ting, vi kan arbejde med, som gør det lettere”, siger hun.
“Robusthedsbegrebet er opstået som en konsekvens af, at der er mange, der er hårdt pressede i vores organisation. Hvis vi skal blive ved med at være en attraktiv arbejdsplads, er vi nødt til at håndtere det pres og give medarbejderne en hjælpende hånd”, siger HR-chef Ragnhild Christensen.
Robusthed indgår nu som element i kommunens trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger, og kommunens MED-udvalg har deltaget i workshops om begrebet. Der er udarbejdet skriftligt materiale til medarbejdere og ledere, og i folderen med titlen ”Robusthed”, der er udarbejdet af Hovedudvalget i kommunen sidste år, står der bl.a.:
”Vores omverden forandrer sig, og velfærden skal udvikle sig i takt med forandringerne. I Gentofte kommune betyder det, at vi skal levere bedre velfærd for færre ressourcer.”
”Der skal sættes fokus på de måder, vi arbejder på, så vi ikke bare kommer til at løbe stærkere. Opgaverne skal udføres på smartere måder, fx ved at kigge kritisk på arbejdsgange og tale om hvilke opgaver, der kan løses på andre måder. Det betyder, at vi løbende skal tale om, hvordan vi arbejder i fælles retning og med fælles mål, så robustheden øges på arbejdspladsen,” skriver Hovedudvalget og fortsætter:
”Vi skal udvikle velfærdsopgaverne med brug af færre ressourcer samtidig med, at vi har et godt arbejdsmiljø og udvikler vores arbejdspladser til at være robuste”.