Mobning

Arbejdsgiverne nedgør medarbejdere med psykiske arbejdsskader

Når kun fem procent af de anmeldte psykiske arbejdsskader anerkendes, er det fordi, der er for mange anmeldelser, mener arbejdsgiverne. Den argumentation er helt ude i hampen, mener FTF. Der er brug for at dokumentere sammenhængen mellem et psykisk belastet arbejdsmiljø og psykiske arbejdsskader.

Bedre sikkerhedsnet til langtidssyge

Hovedorganisationen FTF glæder sig over regeringens udspil til en ny sygedagpengelov, der helt fjerner varighedsbegrænsningen for borgere med livstruende sygdomme

Ledere mangler viden om psykiske lidelser

Tusindvis af lønmodtagere kæmper hver dag med en psykisk lidelse. Nu giver FTF dig værktøjer til at lede mennesker med psykiske problemer, så arbejdspladsen kan undgå lang tids sygefravær.

Offentlige ledere indtager Christiansborg

Den offentlige sektor er presset, og det samme er de offentlige ledere. Så tag de tunge argumenter med, når Produktivitetskommissionen den 12. december byder politikere, eksperter og offentlige ledere inden for på Borgen til en debat om fremtid og ledelse i den offentlige sektor.

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane har store konsekvenser for helbred og trivsel. Det dokumenterer ny FTF-rapport om FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. Rapporten viser også, at det ikke er lykkedes at knække kurven for vold mobning og chikane. Omkring hver tiende FTF’er er udsat for vold og cirka lige så mange for mobning. Derfor er der behov for fornyet fokus på hvordan vi forebygger vold og mobning på arbejdspladsen.

Og de nominerede er…

De 12 nominerede til årets ArbejdsmiljøPris er fundet, og snart skal dommerkomiteen og FTF’s repræsentant beslutte, hvem der løber af med sejren.