Fysiske angreb, trusler eller krænkelser er en del af arbejdsmiljøet for mange FTF’ere. Vi kender alle de rigtigt grelle eksempler, hvor volden har haft fatale konsekvenser. De er heldigvis få, men vold og mobning kommer i mange forskellige afskygninger.
Fælles er, at det ofte har alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for dem, der udsættes for det. Derfor er vold, mobning og chikane uacceptabelt.

På trods af mange års gode hensigter og indsatser er det ikke lykkedes at knække kurven hverken for vold eller mobning. Faktisk er udviklingen gået helt i stå, og på enkelte områder går det sågar den forkerte vej. Derfor er der behov for at sætte fornyet fokus på, hvad vi kan gøre for at forebygge vold og mobning i arbejdet.
Denne tredje rapport, som FTF udgiver om resultaterne fra en omfattende kortlægning af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø sætter fokus på vold, trusler om vold, mobning og chikane.
Rapporten viser, bl.a. at omkring hver tiende har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen indenfor de seneste 12 måneder.
Cirka lige så store andele har været udsat for henholdsvis mobning og for trusler om vold. Rapporten dokumenterer, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem udsættelsen for krænkelser på arbejdet på den ene side og dårligere trivsel og velbefindende og højere sygefravær på den anden side.
Analyserne viser, at de, der har været udsat for fysisk vold, trusler om vold, mobning eller seksuel chikane,oplever højere arbejdsrelateret udbrændthed og lavere energi end andre. De har yderligere et klart højere sygefravær og oplever væsentligt mere stress end andre.
De, der har været udsat for mobning eller seksuel chikane, oplever tillige lavere psykisk velbefindende og de, der har været udsat for mobning, tillige lavere generelt selvvurderet helbred.