Bistandsarbejde

Motorcykeltaxier i Niger i kamp for social sikkerhed

Chauffører af landets motorcykeltaxier har været på gaden for at demonstrere mod manglende social sikkerhed for arbejdere i den uformelle økonomi. For en gangs skyld ser det ud til, at regeringen rent faktisk lytter.

FTF’s bistandspolitik

FTF’s strategi for udviklingsbistand tager udgangspunkt i de værdier og den model, som har vist sig at skabe et af de rigeste og mest demokratiske og lige samfund i verden.

Erhvervskursus skal vise vejen til bedre uddannelse i Mozambique

Selv meget korte efteruddannelseskurser kan give et stort udbytte for ufaglærte i den uformelle økonomi. Det har mozambiquisk fagbevægelse forsøgt at vise med et nyt pilotprojekt. Fagbevægelsen ønsker at påvirke udviklingen af landets faglige uddannelsessystem, som i dag ikke matcher virksomhedernes behov.

FTF foreslår et mere socialt Europa

Politikerne i Europa må trække i en anden retning. FTF er for første gang klar med et bud på en mere social europæisk profil. Sparekrav og budgetbisser har fyldt for meget.

Stigning i mindstelønnen på 100%

Fagforeningsarbejdet ved Zanzibars hvide badestrande har givet bonus - i et tæt samarbejde med LO’s og FTF’s fælles bistandsorganisation, Ulandssekretariatet.

Fagforening for arbejdsgivere

LO og FTF har via deres fælles bistandsorganisation fået næsten 10 mill. kr. fra Danida til at udvikle en fagforening for små arbejdsgivere og selvstændige entreprenører i Vestafrika.