Det udfordrer fagbevægelsens historiske idé og arbejdsform, men de to store danske hovedorganisationer LO og FTF har netop fået bevilget 9,3 mill. kr. af den danske regering til at forbedre vilkårene for arbejdsgivere – nærmere bestemt små arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende i fire vestafrikanske lande.
Det er LO’s og FTF’s fælles bistandsorganisation, Ulandssekretariatet, der har udviklet det nye projekt i et tæt samarbejde med Håndværksrådet som repræsentant for små arbejdsgivere og Uddannelsesforbundet, der er en af FTF’s medlemsorganisationer. Bevillingen er netop blevet besluttet i Danida.
Projektet formål er at udvikle de vestafrikanske fagforeningers evne til at tiltrække og organisere små arbejdsgivere og selvstændige – ved at tilbyde erhvervsrådgivning, korte efteruddannelseskurser, lette vejen til mikro kreditinstitutterne og give andre ydelser, der kan forbedre og styrke deres de små virksomheder.
Bundlinjen er job
Lykkes dette utraditionelle projekt, vil det meget konkret bidrage til en mere traditionel bundlinje for fagforeningerne: Jobskabelse og sikring af anstændige arbejdsvilkår med en fair løn og et forsvarligt arbejdsmiljø.

Dermed vil projektet også bidrage til det overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse og økonomisk vækst og lighed i regionen, der er målet med Ulandssekretariatets øvrige arbejde i Vestafrika lande.

Projektet går i gang 1. januar 2012 i de fire lande Sierra Leone, Ghana, Niger og Benin. Første aktivitet bliver et internt seminar i de fire landes fagbevægelser, der skal forberede dem på at håndtere de modstridende interesser internt i organisationerne.

Lederen af Ulandssekretariatets Afrika-afdeling, Jørgen Assens, forklarer:
”Vi er selvsagt ikke vant til at rådgive arbejdsgivere. Men der er indlysende fordele ved at arbejde på denne måde, fordi vækst og forbedrede arbejdsvilkår bliver koblet sammen. Netop økonomisk vækst giver også arbejdsgiverne bedre råd til at højne standarden i fx arbejdsmiljøet. Der er mange fælles interesser. Så må vi se, hvordan vi også kan håndtere de punkter, hvor interesserne er i modstrid”.
Han understreger, at projektet også er en måde at udvikle fagbevægelsen på i landene – med afsæt i det faktum, at 80-90 pct. af arbejdsstyrken i de vestafrikanske lande er små arbejdsgivere, ansatte eller selvstændige aktører i den uformelle sektor. De er ikke registrerede og anerkendt af myndighederne og er ikke beskyttet af lovgivningen. Ofte arbejder de under farlige forhold, og hvis de får sundhedsmæssige eller forsørgelsesproblemer har de typisk kun ringe eller slet ingen social sikring fra myndighederne.
For fagforeningerne er det nye projekt dermed også en mulighed for at gøre noget mere for den klart største og måske allermest trængte andel i arbejdsstyrken. Potentielt kan projektet dermed også være med til at udvide fagforeningernes medlemsgrundlag og deres folkelige legitimitet betydeligt. Tidligere har arbejdsgivere og ansatte i den uformelle økonomi ikke haft noget kollektivt talerør overfor regeringen og andre aktører. Den rolle er fagbevægelsen i landene også på andre måder ved at træde ind i, men det nye projekt føjer endnu en dimension til det arbejde.
Skilsmisse kan blive resultatet
Det ligger allerede i projektansøgningen, som DANIDA nu har godkendt, at der senere kan blive tale om, at arbejdsgivere og lønmodtagere går hver til sit igen – hvor lønmodtagerne i de små virksomheder bliver som medlemmer i fagforeningen, mens arbejdsgiverne hjælpes over i en arbejdsgiverorganisation, hvis interesseforskellene senere bliver for markante.

Også i tilfælde af en senere skilsmisse vil projektet have bidraget til at skabe større gensidig forståelse, der kan danne grundlag for en fortsat dialog mellem parterne. I modsætning til i Danmark er dialogen mellem arbejdsgivere og lønmodtagere typisk meget beskeden og meget konfliktfyldt i de vestafrikanske lande.
Ønsker du at vide mere om det nye allianceprogram, er du velkommen til at kontakte lederen af Ulandssekretariatets Afrikakontor på +45 2424 8190.