Zanzibar er i Danmark mest kendt for sine hvide badestrande. Der foregår dog meget andet på øen end badeture. ZATUC, den faglige hovedorganisation på øerne, er begyndt at gøre en forskel for de ca. 1 mio. indbyggere. Det skyldes bl.a. et intensiveret samarbejde mellem LO’s og FTF’s Ulandssekretariatet og ZATUC. 

PÅ det årlige status- og rådgivningsmøde mellem Ulandssekretariatet og hovedorganisationerne i Østafrika ( Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og Zanzibar), hvor også FTF deltog, præsenterede Mohammed Khamis, generalsekretæren for ZATUC, en række fremskridt i deres fagforeningsarbejde, som resultat af samarbejdet med Ulandssekretariatet igennem de seneste 3 år.   

Et af de markante resultater er en forhøjelse af mindstelønnen i den private sektor på øerne på lige godt 100%. Den steg fra 70.000 shilling til 145.000 shilling. Det er en stor stigning, men lønnen havde også været ureguleret i en lang årrække. Det skal også nævnes, at de 145.000 kun svarer til ca. 100 dollars om måneden.

Generalsekretæren siger dog selv, at " forbedrede muligheder for at indgå i en social dialog med regeringen på øerne er det vigtigste bidrag fra samarbejdet med Ulandssekretariatet".

For tre år siden anerkendte regeringen på Zanzibar dårligt nok ZATUC, og der var praktisk taget lukket for kontakter. I dag deltager ZATUC i 15 forskellige regeringsudvalg. Det er lige fra udvalg om god regeringsførelse til arbejdsretten. En af forklaringerne på de store fremskridt er træning i lobby aktivitet, en anden forklaring er en udbredt erfaringsudveksling mellem hovedorganisationer i de fem østafrikanske lande samt Zanzibars hovedorganisation og endelig forberedelse og præsentation af professionelle politik papirer om udvalgte emner, fx om beskæftigelse, når de deltager i møder med arbejdsministeren m.fl.

ZATUC står for Zanzibar Trade Union Congress. Det er en lille hovedorganisation med blot 17.000 medlemmer fordelt på  9 fagforeninger. De er dannet i 2003 som konsekvens af at Zanzibars halvautonome status medførte at arbejdsmarkedslovgivningen i 2001 blev helt adskilt fra  resten af Tanzania. Det er en hovedorganisation med få ressourcer indtil for ganske nylig.

De har forsøgt at sammenlægge et par af de private og et par af de offentlige fagforeninger. Det har været svært og tidskrævende proces, men det er dog lykkedes at få to sammenlægninger gennemført. Sigtet har været at opbygge nogle mere slagkraftighed organisationer, der fx kan skaffe kollektive aftaler i hus.

Netop i løbet af det sidste års tid er det lykkedes at indgå otte overenskomster, der primært handler om sikkerheds- og sundhedsforhold, hvilket er sket på baggrund af nogle forhandlingskurser Ulandssekretariatet har gennemført i samarbejde ned ZATUC.

Et virkeligt nybrud i ZATUCs aktiviteter har været kontakter til den uformelle sektor. Den øverste ledelse i ZATUC har ganske enkelt besluttet, at hver fagforening i ZATUC har fået til opgave at få etableret kontakter til en association i den uformelle sektor. Det er lykkedes for et par af fagforeningerne, så der er kommet 543 nye medlemmer, blandt andet taxachauffører og kvinder der tilbereder varm mad på gaden.

I de faglige organisationer har man ændret på kønsfordelingen, så der nu er 27% kvinder blandt fagforeningslederne og 63% på afdelingsniveau. Herudover har de indført en regel om, at der skal være minimum 50% deltagelse af kvinder i de aktiviteter ZATUC udbyder. Alt i alt ganske udsædvanlige tal i et 95% muslimsk domineret område.

Opfindsomheden hos generalsekretæren har senest vist sig ved såkaldte research aktiviteter. Han havde utrolig få penge at anvende på formålet, så frem for at bruge pengene på en enkelt researcher, der udarbejdede en enkelt analyse, kontaktede han en stribe studerende på Zanzibars universitet på det samfundsvidenskabelige område og spurgte, om de ikke kunne tænke sig at skrive opgaver om en række konkrete emner. Det lykkedes rent faktisk at få et samarbejde i stand. Det har sågar udviklet sig til, at universitetet har bedt ham komme og forelæse om Zanzibars arbejdsmarked !

Med små midler er det således lykkedes Mohammed Khamis at få vendt en organisation med et blakket ry til en anerkendt organisation, der bliver lyttet til fra regeringens side, og hvor en række nye folk og aktiviteter er på vej frem i ZATUC.