Bentes Blog

Lad OPI være løftestang for job og vækst

Når regeringen til marts fremlægger sine nye forslag om job og konkurrence, bør offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) spille en fremtrædende rolle. Det kan både skabe vækst og nye arbejdspladser. Det skriver jeg på min blog hos Mandag Morgen.

Tillid skal afløse bureaukrati

Regeringen lægger op til en stor modernisering af den offentlige sektor, men det kniber med at realisere de gode hensigter. Endnu en kampagne om afbureaukratisering er ikke nok. Vi har brug for at ændre hele den måde, som den offentlige sektor styres på.

Brug medarbejderne til at løse krisen

Medarbejderne er ikke en del af problemet, men en del af løsningen. Brug deres viden og engagement. Sådan lyder min opfordring i Frederiksborg Amts Avis i dag. Læs mit indlæg her.

Ansattes ytringsfrihed – en demokratisk nødvendighed

Krisebevidstheden vil ikke slippe sit tag i danskerne, og mens vi stiltiende forbereder os på endnu en sparerunde, risikerer vi at miste noget, der er meget større - vores lyst og evne til at deltage i udviklingen af vores arbejdspladser og samfundet i øvrigt. Det skriver jeg et indlæg om på Altinget.dk

Professionsuddannelser i klemme

Der er udsigt til en skævdeling af bevillingerne til forskning og udvikling. Professionshøjskolernes samlede bevilling bespares, og uddannelsesområder inden for sundhed, samfund, det tekniske og det merkantile rammes særligt hårdt. FTF advarer mod den skævdeling.

Den grønne samvittighed

Hver dansker forbruger i gennemsnit 30 tons biomasse, mineraler, fossile brændstoffer og metaller hvert år. Det er tre gange mere end det globale gennemsnit. Danskerne synes villige til at tænke bæredygtigt i det små, men er vi klar til grundlæggende at diskutere vores materielle behov?

Regeringen risikerer at skubbe fleksjobbere væk fra arbejdspladserne

Reformen af fleksjob og førtidspension, som netop har været i høring, kommer til at skade fleksjobbernes muligheder for at komme i arbejde. Blandt andet fordi reformen ikke gør det attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte folk med nedsat arbejdsevne. Og for fleksjobbere virker den decideret som en økonomisk barriere for at søge nyt arbejde.