Det er skønt, at tilliden til dansk økonomi er høj på de internationale markeder, og at der er store opsparinger hos virksomheder og forbrugere. Eksporten er også kommet godt gennem krisen, og konkurrenceevnen er på niveau med 2003.
Alligevel er vækstudsigterne stadig meget svage, og der er alvorlige udfordringer med at få gang i beskæftigelsen igen. Der er gennem krisen forsvundet mange job i både den private og offentlige sektor med store omkostninger til følge både for den enkelte og for samfundet.