Arbejdsret

Positivt at nye former for kommunikation med domstolene er på vej

FTF hilser det velkomment, at der er iværksat overvejelser om ændrede regler for forkyndelse af blandt andet stævninger. Et effektivt og hurtigt arbejdende retssystem tilgodeser lønmodtagerens mulighed for at få dom for sit lønkrav m.v., mens det stadig har en faktisk og væsentlig betydning for den pågældendes økonomi.

Flere anmelder psykiske arbejdsskader

Arbejdet går så hårdt ud over det psykiske arbejdsmiljø, at flere ender i lange sygdomsforløb. På fem år er antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme steget med 15 procent. FTF efterlyser en klarere prioritering af det psykiske arbejdsmiljø.

Ansat får ret til erstatningsferie efter gamle regler

En medarbejder har ret til erstatning for sygdom under ferie – også i henhold til den tidligere ferielovs § 13. Det har Østre Landsret netop fastslået. FTF vurderer, at der er sandsynlighed for, at Landsrettens dom ankes til Højesteret.

“Ingen tør sige noget af frygt for repressalier”

Frygten for en fyring eller andre konsekvenser betyder, at medarbejdere ikke fortæller offentligt om kritisable forhold på jobbet. Det fortæller de medarbejdere, som FTF har talt med, og som af samme grund optræder anonymt i denne artikel.

Flere får ballade efter at have ytret sig om jobbet

Hver anden medarbejder frygter at det vil give problemer på jobbet at gå til offentligheden med kritik af arbejdspladsen. Og med god grund: De medarbejdere, der vælger at ytre sig, betaler ofte en pris. Fire ud af ti har oplevet negative konsekvenser, viser en ny, stor undersøgelse fra FTF.

Krisen har skadet ytringsfriheden

Krisen med stram økonomi, fyringsrunder og høj ledighed har gjort mange medarbejdere mere bange for at bruge deres ytringsfrihed om forhold på jobbet, viser ny stor undersøgelse fra FTF. Bedre beskyttelse af medarbejderne er mere nødvendig end nogensinde, mener FTF.