Forfatter: Sofie Stage

Autolakering kvalitetstjek af mandlig autolakerer

Ukrainske arbejdstageres rettigheder er truet

Det ukrainske parlament har vedtaget lovgivning, som har ophævet overenskomster i små og mellemstore virksomheder: Ukraine står over for to store trusler. Den ene og helt store trussel er den russiske aggression. Den anden, mindre diskuterede trussel er fratagelsen af ukraineres arbejdstagerrettigheder.