I denne uge mødtes Eurogruppen til en diskussion af, hvordan eurolandenes arbejdsmarkeder har klaret sig de seneste år.

Det blev fremhævet, at 2022 var et meget positivt år med hensyn til vækst i beskæftigelsen. Arbejdsløsheden nåede et rekordlavt niveau i november.

Eurogruppen diskuterede også den vinterprognose, som Kommissionen fremlagde i starten af denne uge. Her snakkede Eurogruppen om, at selvom de økonomiske udsigter fortsat er udfordrende, kommer eurolandenes økonomi igennem denne vinter i bedre form end frygtet.

Kommissionens vinterprognose viser kort sagt, at EU’s økonomi nu forventes at undgå recession, men at der fortsat vil være økonomisk modvind. Der forventes en vækst i BNP for 2023 på 0,8 pct. i hele EU og 0,9 pct. i eurolandene. Inflationen forventes desuden at aftage i løbet af året.

I Danmark er prognosen lidt mindre positiv med en forventet vækst i BNP på 0,1 pct. Inflationen forventes imidlertid at aftage. Der er meldinger i prognosen om en positiv udvikling på det danske arbejdsmarked i den kommende tid.