Forfatter: Oliver Warwick

Ugen i EU – Uge 50: Kommissionen opfordrer til en retfærdig grøn omstilling af arbejdsmarkedet

Kommissionen præsenterede en rådshenstilling om de sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved den grønne omstilling, og European Trade Union Institute holdt konference om arbejdsmiljø. Kommissionen kom også med en rådshenstilling om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser, mens julen nærmer sig med hastige skridt. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 49: Kommissionen vil forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede

Kommissionen fremlagde en tredelt pakke, som skal forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede samt en handlingsplan for den sociale økonomi. Et flertal i Rådet stemte for direktivforslagene om mindsteløn og løngennemsigtighed, mens kommissionsformanden debatterede genopretning og social dialog til plenarforsamling i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 48: Opfordring til Kommissionen om en mere ambitiøs arbejdsmiljøstrategi

Beskæftigelsesudvalget drøftede ændringsforslag til en ny arbejdsmiljøstrategi, mens det slovenske formandskab i Rådet holdt konference om fremtidens arbejdsmarked. Voksenuddannelse var i fokus på et arrangement afholdt af Foundation for European Progressive Studie (FEPS), og den kommende tyske regering vil reformere EU. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde

Stor interesse for forslag om øget løngennemsigtighed

Parlamentets beskæftigelses- samt ligestillingsudvalg drøftede forslaget om løntransparens, og de europæiske socialdemokrater afholdt konference om mindsteløn. Forbedringer af atypiske ansattes arbejdsvilkår var i centrum på et event afholdt af FH’s og 3F’s kontorer i Bruxelles, mens Kommissionen nedsatte en arbejdsgruppe, der skal fremtidssikre velfærdsstaterne. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 45: Beskæftigelsesudvalget stemmer ja til direktivforslag om mindsteløn

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte om Kommissionens direktivforslag om en europæisk mindsteløn, mens Eurofound og European Institute for Gender Equality satte ligeløn til debat. I den europæiske fagbevægelse blev der afholdt midtvejskonference, og Kommissionen offentliggjorde efterårsprognosen 2021. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 43: Parlamentet kræver ambitiøs arbejdsmiljøstrategi

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg var samlet for at debattere mindsteindkomst samt drøfte en ny arbejdsmiljøstrategi, mens et europæisk arbejdstagerbegreb blev diskuteret i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Derudover undersøges digitalisering af arbejdspladser i en ny rapport fra Eurofound. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.