I dag kom anbefalingerne fra den regeringsnedsatte kommission, som har haft til opgave at finde løsninger på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet. Målet for anbefalingerne er at sikre robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har deltaget i kommissionens arbejde, og lanceringen af anbefalingerne markerer samtidig afslutningen på kommissionens drøftelser om nogle af de helt centrale udfordringer i sundhedsvæsnet.

Alt for mange steder mangler der kolleger, penge eller begge dele, og alt for mange medarbejdere oplever et presset arbejdsmiljø!

Nanna Højlund, næstformand i FH

”I FH ser vi med stor bekymring på det pres, der opleves ude på de enkelte sygehuse, klinikker og kontorer. Alt for mange steder mangler der kolleger, penge eller begge dele, og alt for mange medarbejdere oplever et presset arbejdsmiljø.

Så kommissionens arbejde tager fat på helt centrale udfordringer som vi er nødt til at få løst,” siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Det står der i anbefalingerne

Robusthedskommissionen er kommet med 20 anbefalinger. Det er en længere rapport, men der findes også en pixi-udgave på omkring 40 sider.

Se pixi-udgave og den fulde rapport på sum.dk

Lanceringen markerer afslutningen på kommissionen drøftelser.

”Men vi skal naturligvis tale videre om, hvordan anbefalingerne skal kvalificeres, konkretiseres og implementeres, både i den offentlige debat og ude på arbejdspladserne, men også i samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, hvor implementeringen af anbefalingerne skal stå sin prøve,” lyder det fra næstformanden, som også understreger, at mens anbefalingerne kommer godt omkring, så er de ikke svaret på alt.

”Vi så gerne, at der var et endnu større fokus på at styrke arbejdsmiljøet, da det er en afgørende faktor i rekrutteringen og fastholdelsen af de medarbejdere, vi har så hårdt brug for,” siger Nanna Højlund.

Vi kan kun komme videre sammen

Med en kommission af den størrelse og med en bred gruppe af organisationer og individer har alle ikke været enige om alt undervejs.

”Det er naturligt, at drøftelser af helt centrale udfordringer i sundhedsvæsenet kan dele vandene. Det ser vi ofte i den offentlige debat,” siger Nanna Højlund og fortsætter:

Manglen på medarbejdere i sundhedsvæsenet handler ikke bare om flere hænder – det handler om de rette medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor skal vi være bedre til at udnytte det rekrutteringspotentiale, der opstår når fx ufaglærte ansættes i sundhedsvæsenet!

Nanna Højlund.

”For FH’s vedkommende har det bl.a. været vigtigt at sikre en bredde i kommissionens arbejde, så vi tænker flere faggrupper ind i løsningen.

For vores sundhedsvæsen kan kun blive robust, hvis alle bidrager, når løsningerne skal skabes – store som små faggrupper.”

På samme vis har det været vigtigt at skabe en forståelse af, at medarbejderinddragelse er en afgørende forudsætning for, at det kan lykkes at gøre sundhedsvæsenet robust.

TEMA: Hvem skal passe vores børn og ældre?

TEMA: Hvem skal passe vores børn og ældre?

De næste år vil vi opleve det største pres på velfærden i over 75 år. Ikke på noget tidspunkt siden 1943 har der været udsigt til flere ældre over 80 år og børn under seks år i en fire-årig periode. Samtidig styrtdykker søgetal til professionsuddannelserne!

LÆS MERE

Det er medarbejderne, der sidder med de kompetencer, som kan skabe en bedre organisering af driften i sundhedsvæsenet.

De kompetencer skal bringes i spil både centralt og på de lokale arbejdspladser, mener næstformanden, som samtidig fremhæver kommissionens anbefaling om at sikre et bedre ledelsesspænd, så lederne ikke har for mange medarbejdere under sig og mere praksisnær ledelse til medarbejderne.

Flere hænder kun en del af ligningen

Mantraet om flere hænder i sundhedsvæsenet har fyldt i kommissionens arbejde, men næstformanden fremhæver, at det kun er en del af ligningen:

”Endelig har vi kæmpet for at sikre et fokus på rekruttering, kompetencer og kompetenceudvikling som en nøgle til at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere så borgerne kan få en behandling og pleje af en høj kvalitet.

Manglen på medarbejdere i sundhedsvæsenet handler ikke bare om flere hænder – det handler om de rette medarbejdere med de rette kompetencer.

Derfor skal vi være bedre til at udnytte det rekrutteringspotentiale der opstår når fx ufaglærte ansættes i sundhedsvæsenet,” slutter Nanna Højlund.

Robusthedskommissionen

Robusthedskommissionen

Robusthedskommissionen blev nedsat i forlængelse af sundhedsreformen fra maj 2022. Kommissionen skal kort fortalt anbefale løsninger, som kan sikre robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Læs mere om anbefalingerne på sum.dk

BOMBE UNDER VELFÆRDEN
BOMBE UNDER VELFÆRDEN
BOMBE UNDER VELFÆRDEN
Indenfor en meget kort årrække vil ca. hver sjette medarbejder i den offentlige sektor træde ud af arbejdsmarkedet og gå på pension. Og samtidig er søgningen til professionsuddannelserne faldet gennem de seneste år. Kombinationen af de to ting udgør en bombe under velfærden.