Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, ELA, har i en rapport undersøgt udstationeringer af tredjelandsborgere i Europa. 

Det fremgår af rapporten, at udstationering af tredjelandsborgere er en stigende tendens inden for EU. Det er en form for arbejdsmobilitet, der optræder mere og mere, og som erstatter traditionelle former for migration til og mellem EU-lande.

ELA’s undersøgelser viser, at det er ofte lande som Polen, Slovenien og Spanien, som er afsenderlande for udstationerede tredjelandsborgere. Og det er især Østrig, Tyskland og Holland, som modtager disse arbejdere.

Det er i høj grad inden for byggeri, transport og landbrug, at denne form for arbejdsmobilitet optræder.

Udstationerede tredjelandsborgere er særligt sårbare

Udstationerede tredjelandsborgere er særligt sårbare, ifølge ELA.

Det gælder især i forhold til misbrug, falske udstationeringer og overtrædelser af deres arbejdstagerrettigheder og ansættelsesvilkår. 

Deres afhængighed af arbejdsgivere for fornyelse af arbejds- og opholdstilladelser samt sprogbarrierer gør dem mere sårbare end udstationerede EU-arbejdstagere.

De sårbare udstationerede: Hvor kommer de fra?

De sårbare udstationerede: Hvor kommer de fra?

ELA’s undersøgelser viser, at det er ofte lande som Polen, Slovenien og Spanien, som er afsenderlande for udstationerede tredjelandsborgere.

Læs hele rapporten: Cooperation on the posting of Third-Country Nationals

Rapporten peger på, at udstationerede tredjelandsborgeres manglende forståelse for deres rettigheder betyder, at der er et stort mørketal i overtrædelserne af regler om udstationeringer af tredjelandsborgere.

De ved ikke, hvilken løn, social sikring eller hvilke arbejdsvilkår de har ret til.

Derfor anmelder de ikke arbejdsgiverne, selvom de i virkeligheden begår arbejdsmarkedskriminalitet.

Flere arbejdsgivere snyder og bedrager

Myndighederne i EU-landene har generelt for få ressourcer til at håndhæve reglerne. Samtidig gør mange arbejdsgivere alt for at snyde myndighederne.

Der er tale om bl.a. ulovlige skuffeselskaber, socialt bedrageri og komplekse underleverandørkæder, ifølge ELA.

Især ulovlige skuffeselskaber udgør et stort problem, mener ELA. Og de anvendes til at undgå beskatning og reducere sociale sikringsomkostninger.

Brugen af skuffeselskaber er forbundet med alvorlige overtrædelser af grundlæggende rettigheder såsom udnyttelse af arbejdskraft, menneskehandel og overtrædelser af sociale og arbejdsmæssige forpligtelser over for udstationerede arbejdstagere.

ELA dokumenterer, at der f.eks. meldes om organiseret arbejdsmarkedskriminalitet i flere italienske udsendelsesvirksomheder.

LÆS OGSÅ: Vigtig sejr: Rumænsk 3F’er fyret i strid med foreningsfrihedsloven

Det er problematisk, at italienske virksomheder kan blive dømt for organiseret arbejdsmarkedskriminalitet hos de italienske domstole og udelukket muligheden for at deltage i nationale offentlige udbudskontrakter.

Og samtidig stadig kan operere i andre medlemslande og udstationere arbejdstagere på tværs af grænserne, påpeges det i rapporten.

Læs hele rapporten

Læs hele rapporten

Forstå EU-reglerne og udfordringerne ved anvendelsen af loven og styrkelsen af tværnationalt samarbejde vedrørende udstationering af sårbare borgere fra tredjelande.

Download: Cooperation on the posting of Third-Country Nationals

Samarbejde er vejen frem

ELA opfordrer i rapporten til øget samarbejde mellem medlemsstaterne og udveksling af information og god praksis.

Der bør også være fokus på kapacitetsopbygning. Der er behov for at sikre tilstrækkelige ressourcer til håndhævelsen af reglerne om udstationering af tredjelandsborgere.

ELA opfordrer også til bedre samarbejde internt i medlemsstaterne.

Alt for ofte er kontakten og samarbejdet mellem kompetente nationale myndigheder begrænset eller decideret udeblivende. 

Danmark bruges af ELA som et eksempel på, hvordan nationale institutioner samarbejder for at bekæmpe social dumping gennem inspektioner. 

Dansk kamp mod social dumping

I Danmark arbejder Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet sammen om inspektioner mod social dumping på forskellige arbejdssteder, herunder byggepladser og restauranter. 

Det danske Agentur for International Rekruttering og Integration (SIRI) bidrager lejlighedsvis ved at give vejledning om opholdsstatus og arbejdstilladelser til politiet, herunder for tredjelandsborgere uden arbejdstilladelse, der hævder at være udstationeret i henhold til EU-reglerne.

Større klarhed omkring kollektive overenskomster 

I rapporten bemærker ELA, at mange nationale kollektive overenskomster i de forskellige medlemslande kan skabe uklarhed for tredjelandsborgere om, hvilke regler de er omfattet af.

Det kan risikere at gå ud over beskyttelsen af deres rettigheder, især hvad angår ordnede lønforhold. 

I rapporten opfordrer ELA derfor til, at uklarheden omkring overenskomster for udstationerede tredjelandsborgere skal adresseres nationalt for at bekæmpe bedrageriske praksisser og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Download: Cooperation on the posting of Third-Country Nationals