Sikkerhed på arbejdspladsen er helt afgørende for et godt og trygt arbejdsliv. Derfor er det godt, at forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 i en ny handlingsplan sætter fokus på særligt de mest alvorlige arbejdsulykker.

Handlingsplanen bygger på et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i Arbejdsmiljørådet, som har udarbejdet konkrete anbefalinger til ministeriet.

Jeg er helt sikker på, at den nye handlingsplan vil bidrage til at styrke sikkerheden og forebyggelsen af alvorlige arbejdsulykker

Morten Skov

“Jeg er rigtig glad for, at det endnu engang lykkes for os – arbejdstagere og arbejdsgivere at finde løsninger, som fører til konkrete forbedringer for lønmodtagerne.

Jeg er helt sikker på, at den nye handlingsplan vil bidrage til at styrke sikkerheden og forebyggelsen af alvorlige arbejdsulykker”, siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

43 dødsulykker i 2022

I 2022 blev der sat rekord med 43 arbejdsrelaterede dødsulykker. Det er det højeste antal de sidste 14 år. Det er en meget alvorlig og trist udvikling, som skal stoppes og vendes, mener formanden for FH: 

“Ingen skal dø af at gå på arbejde. Derfor er det positivt, at Arbejdsmiljørådets anbefalinger er blevet hørt og indarbejdet i flere af de centrale initiativer i handlingsplanen.

Det politiske system og arbejdsmarkedets parter er stærkest, når vi samarbejder”, siger Morten Skov Christiansen.

Ny ekspertgruppe

Den nye handlingsplan sætter særligt fokus på brancherne Landbrug, skovbrug og fiskeri, Bygge og anlæg samt Transport af gods, hvor omkring halvdelen af alle dødsulykker sker.

Det er positivt at sætte ind dér, hvor problemet er størst, og etableringen af en ny ekspertgruppe kan vise sig som et særligt effektivt redskab.

Langt de fleste arbejdsulykker rammer FH’s lønmodtagere, og derfor er det en mærkesag for FH at få vendt udviklingen

MORTEN SKOV

“Jeg vil gerne fremhæve den nye ekspertgruppe, der – inspireret af eksisterende havarikommissioner – skal gå i dybden med at analysere alvorlige arbejdsulykker, så vi kan lære af erfaringerne og sætte ind, så vi får bugt med de alt for mange alvorlige arbejdsulykker.

Det fortjener lønmodtagerne”, siger Morten Skov Christiansen, og fortsætter:

“Og så skal vi ikke glemme, at det her jo ikke er en akademisk øvelse, men en meget alvorlig situation for de mennesker, der bliver udsat for en arbejdsulykke.

Langt de fleste arbejdsulykker rammer FH’s lønmodtagere, og derfor er det en mærkesag for FH at få vendt udviklingen”.

Fakta

Fakta

  • I Arbejdsmiljørådet samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere om den fortsatte udvikling af rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet rådgiver beskæftigelsesministeren om aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål om mulige forbedringer og om de udfordringer på arbejdsmiljøområdet, som de danske arbejdspladser oplever.
  • Der blev den 30. marts indgået en ny politisk arbejdsmiljøaftale frem til og med 2026. Da aftalen blev indgået, blev det aftalt, at der skulle igangsættes en helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker. Den endelige udmøntning skulle ske inden sommeren 2023, således at man kunne indarbejde Arbejdsmiljørådets anbefalinger om forebyggelse af dødsulykker, som blev fremsendt til ministeren kort før arbejdsmiljøaftalens indgåelse.
  • Arbejdsmiljøforligskredsen bag den politiske arbejdsmiljøaftale fra 30. marts 2023 har torsdag den 22. juni 2023 holdt møde om udmøntningen af de 32,4 mio. kr. som er afsat til en ’Helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker’ i perioden 2023-2026.
TEMA

INGEN SKAL DØ AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

Antallet af alvorlige ulykker på det danske arbejdsmarked stiger og stiger!

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Det mener Dan Henriksen, der i 2002 blev bombarderet med asbest under en nedrivning. Uden maske eller andet beskyttelsesudstyr. I dag er han på vej til at dø af lungehindekræft “og jeg er ikke den eneste eller den sidste”, siger den tidligere blikkenslager, som opfordrer politikerne til hurtigst muligt at få kortlagt og fjernet al asbest i Danmark.
DØDSULYKKE
DØDSULYKKE
DØDSULYKKE
Søndag 07. maj 2023 har en 53-årig mand mistet livet i en alvorlig arbejdsulykke på teglværket Strøjer Tegl. Fyns Politi bekræfter ulykken, og virksomheden Egernsund Wienerberger, der for nyligt har overtaget Strøjer Tegl, har også bekræftet hændelsen.
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Dødsulykke på Danish Crowns slagteri: Ingen redning mulig trods helikopterevakuering

Udvikling i arbejdsulykker i Danmark

46.434

2022

44.080

2021

39.221

2020